WEBINARIUM

WEBINARIUM: SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

Data: 24 września 2020 r. (czwartek)
Godzina: 11:00 – 12:00

Patron merytoryczny:

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w sprawie przekazania do konsultacji publicznych projektu ustawy dotyczącej tzw. SLIM VAT. Pakiet SLIM VAT w założeniu ma na celu uproszczenie kwestii formalnych związanych m.in. z fakturami korygującymi, zastosowaniem stawki 0%, odliczeniem VAT (wydłużenie terminu na bieżące odliczenie do 4 miesięcy).

 • Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach.
 • Proste fakturowanie,
 • ułatwienia dla eksporterów,
 • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym,
 • korzyści finansowe

Dodatkowo w ramach projektu ustawy proponowane są przepisy mające na celu doprecyzowanie niektórych kwestii związanych z rozliczeniami VAT, m.in. w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS) oraz JPK_VAT.

Agenda:

 • Podstawowe założenia projektu nowelizacji Ustawy o VAT
 • Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus i in plus
 • Omówienie dodatkowych ułatwień, przewidzianych w ramach projektu nowelizacji Ustawy o VAT
 • Opodatkowanie spółek komandytowych
  1. Zasady opodatkowania wspólników spółki komandytowej – główne założenia projektu
  2. Warunki opodatkowania spółki jawnej
  3. Spółki nieruchomościowe – definicja oraz nakładane obowiązki
  4. Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Kontakt w sprawie szkoleń

Oferujemy również szkolenia w formie zamkniętej.
Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: k.sudol@siw.pl
REJESTRACJA

WEBINARIUM: Estoński CIT coraz bliżej

Data: 30 września 2020 r. (wtorek)
Godzina: 11:00 – 12:00

Patron merytoryczny:

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Agenda:

 • Podstawowe założenia;
 • Podmioty objęte nowymi zasadami opodatkowania;
 • Zagrożenia i wątpliwości wynikające z nowych regulacji

Kontakt w sprawie szkoleń

Oferujemy również szkolenia w formie zamkniętej.
Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: k.sudol@siw.pl
REJESTRACJA

PRELEGENCI

Łukasz Koc
Radca Prawny

Specjalista w zakresie prawa podatkowego. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego oraz największych polskich kancelariach prawnych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze CIT, VAT w szczególności w związku z restrukturyzacjami struktury własnościowych grup kapitałowych oraz transakcji nieruchomościowych. W ramach swojej praktyki zawodowej realizował projekty na rzecz wiodących polskich spółek oraz międzynarodowych grup kapitałowych z różnych sektorów gospodarki.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem lub istnieje możliwość zdzwonienia się za pomocą telefonu komórkowego poprzez dedykowany numer
 • Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo indywidualny link do webinaru,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).