Śniadanie AML dla TFI już za nami

Mamy przyjemność poinformować, że 26 października 2022 roku, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy po raz kolejny zorganizowała wydarzenie pt. „Śniadanie AML dla TFI”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Śniadanie biznesowe odbyło się w Sali Imperium, w Centrum Giełdowym w Warszawie.

Prowadzący

Kancelarię Sadkowski i Wspólnicy reprezentowali:

Czesław Sadkowski – Partner zarządzający Kancelarią; Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa handlowego i kapitałowego.

Katarzyna Majer-Gębska – Koordynator Działu Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy; Adwokat z wszechstronnym doświadczeniem w projektowaniu oraz wprowadzaniu systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT).

Poruszane zagadnienia

Podczas śniadania prowadzący skupili się przede wszystkim na rozwinięciu dyskusji wokół następujących tematów:

  1. Problemy i wyzwania instytucji po wejściu w życie zmian w ustawie o AML implementującej 5 Dyrektywę AML;
  2. Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych w kontekście CRBR. Wskazanie beneficjenta rzeczywistego funduszu przez spółki portfelowe a tajemnica zawodowa;
  3. Identyfikacja, weryfikacja oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do beneficjentów rzeczywistych – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych wynikające z Ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podsumowanie

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 uczestników – przedstawicieli TFI oraz ekspertów odpowiedzialnych za obszar AML i compliance. Śniadanie AML było okazją do wymiany wzajemnych poglądów i doświadczeń.

Dziękujemy uczestnikom za żywą i owocną dyskusję!