Energetyka i surowce naturalne

Prawo energetyczne bywa skomplikowane ze względu na szeroki zakres kwestii, które obejmuje oraz złożoność regulacji związanych z produkcją, przesyłem, dystrybucją, handlem i zużyciem energii. Prawo to obejmuje również kwestie związane z regulacją rynków energii, ochroną środowiska, efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, a także sprawami związanymi z bezpieczeństwem energetycznym.

Uwzględniamy te trudności i każdorazowo dostosowujemy rozwiązania prawne do sytuacji Klienta podczas realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze elektroenergetycznym, sektorze gazowym oraz w podsektorach: elektrociepłowniczym i ciepłowniczym, odnawialnych źródeł energii (OZE) i paliwowym.

Nasz zespół przygotowuje kompleksowe rozwiązania prawne przy realizacji projektów w obszarze energetyki i surowców naturalnych. Korzystamy ze wsparcia ekspertów w zakresie fuzji i przejęć, prawa antymonopolowego, prawa zamówień publicznych, inwestycji budowlanych i prawa administracyjnego.

Jesteśmy ukierunkowani na cel planowanej inwestycji przy uwzględnieniu nakładów niezbędnych do jego realizacji, źródeł finansowania oraz wypracowanego stanowiska przez uczestników procesu inwestycyjnego. Ponadto wspieramy klientów na każdym etapie działalności poprzez bieżące wsparcie prawne i reprezentowanie w sporach.

W obszarze prawa energetycznego świadczymy następujące usługi:

  • doradzamy w kwestiach regulacyjnych dotyczących m.in. decyzji koncesyjnych, taryfowych, instrukcji ruchu oraz eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
  •  przygotowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy z zakresu energetyki, w tym: EFET, umowy przesyłowe, umowy nabycia praw majątkowych, kontrakty bilateralne;
  •  przygotowujemy, opiniujemy i wdrażamy wzorce umowne w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz innych produktów energetycznych;
  • oferujemy zastępstwo prawne przed urzędami i sądami w sprawach dotyczących kwestii regulacyjnych, w szczególności w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Ministrem Gospodarki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne w transakcjach nabywania lub przejmowania innych spółek z sektora energetycznego;
  •  przeprowadzamy audyty prawne dotyczące procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwach energetycznych;
  • przeprowadzamy szkolenia dedykowane przede wszystkim kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie prawa energetycznego lub planujesz inwestycję w sektorze energetycznym, paliwowym lub OZE, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Powrót na górę