Finansowanie

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej procesów udzielenia lub pozyskania finansowania zarówno w formule finansowania dłużnego (finansowanie bankowe, finansowanie private debt) jak i w formule finansowania kapitałowego (private equity), w tym w ramach finansowań mieszanych oraz finansowań konsorcjalnych.

Naszymi klientami są zarówno banki, fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy prywatni (zarówno podmioty krajowe jak i zagraniczne), a także przedsiębiorcy pozyskujący finansowanie (kredytobiorcy, emitenci obligacji, właściciele firm).

Doradzamy na każdym etapie procesu finansowania: od analizy i przygotowania struktury finansowania oraz uzgodnienia jego kluczowych warunków, poprzez przeprowadzenie badania due diligence podmiotów biorących udział w finansowaniu oraz przedmiotów zabezpieczenia aż po przygotowanie dokumentacji finansowania i dokumentacji zabezpieczeń i weryfikację spełnienia ustalonych warunków prawnych do wypłaty finansowania.

W ciągu wieloletniej praktyki wypracowaliśmy autorskie rozwiązania praktyczne w zakresie przeprowadzania due diligence oraz tworzenia dokumentacji, które zapewniają, że proces finansowania przebiega szybko i płynnie z jednoczesną gwarancją bezpieczeństwa naszych klientów.

Pracując stale przy wielu finansowaniach we wszystkich kluczowych branżach, dzielimy się z naszymi klientami nie tylko specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem prawnym, ale również znajomością aktualnych trendów i standardów w transakcjach finansowania. Nasi klienci na każdym etapie pracy mają do dyspozycji dostęp do prawników wszystkich specjalizacji kancelarii, a także do analityków finansowych oraz doradców podatkowych w ramach grupy Sadkowski i Wspólnicy.

W obszarze naszej praktyki zapewniamy wykonanie następujących czynności:

  • Strukturyzacja finansowania – opracowujemy i negocjujemy strukturę (podmiotową/dokumentacyjną) finansowania oraz kluczowe warunki (prawne, komercyjne, finansowe) odnośnie podpisania dokumentacji oraz uruchomienia finansowania.
  • Due Diligence – przeprowadzamy kompleksowe badania prawne podmiotów podpisujących dokumentację oraz przedmiotów zabezpieczeń finansowania (takich jak: akcje, udziały, nieruchomości, wierzytelności). Doświadczenie zdobyte podczas obsługi prawnej klientów wszystkich branż zapewnia praktyczną ocenę każdego aspektu mającego istotne znaczenie dla jakości i skuteczności danego zabezpieczenia. Pomagamy podmiotom pozyskującym finansowanie w przygotowaniu własnej dokumentacji przed udostępnieniem jej potencjalnym finansującym.
  • Dokumentacja finansowania i zabezpieczeń – przygotowujemy oraz negocjujemy komplet dokumentacji transakcyjnej zapewniając skuteczność i ważność podpisywanych dokumentów i ustanawianych zabezpieczeń oraz gwarantując ochronę interesów naszych klientów. Koordynujemy wszystkie czynności związane z podpisywaniem dokumentacji oraz ustanowieniem zabezpieczeń finansowania, a także weryfikujemy i potwierdzamy wykonanie prawnych warunków uruchomienia finansowania.
  • Monitoring i bieżąca obsługa finansowania – doradzamy w bieżących sprawach związanych z udzielonym finansowaniem oraz ustanowionymi zabezpieczeniami. Zapewniamy niezbędny monitoring zabezpieczeń dla podmiotów finansujących (włącznie z pełnieniem funkcji administratora zabezpieczeń).
  • Obsługa „wyjścia” z finansowania – doradzamy klientom w ramach wszelkich refinansowań (dłużnych lub kapitałowych) oraz w ramach komercjalizacji aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia powiązanych ze spłatą finansowania. Zapewniamy  kompleksową obsługę procesu, w tym przygotowanie i negocjacje niezbędnej dokumentacji takiej jak promesy, rachunki escrow, depozyty notarialne, porozumienia i zgody na zwolnienie zabezpieczeń oraz obsługa postępowań mających na celu wykreślenie zabezpieczeń z odpowiednich rejestrów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie finansowania, będąc zarówno po stronie poszukującego finansowania jak i po stronie finansującego, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami.

Masz pytania?

Pozostali eksperci

Powrót na górę