Ochrona danych osobowych

Prawnicy Sadkowski i Wspólnicy posiadają doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Nasi eksperci dbają o to, aby Klienci działali zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami, w tym przede wszystkim z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Klienci najczęściej zgłaszają się do naszych ekspertów od ochrony danych osobowych z takimi zagadnieniami jak: polityka prywatności, audyt zgodności, naruszenia bezpieczeństwa danych, umowy dotyczące danych osobowych, bezpieczeństwo IT, szkolenia z aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.

Technologia odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu danych osobowych. Właśnie dlatego nasi prawnicy dokładają wszelkich starań, aby zrozumieć technologie używane w danym sektorze. To pozwala na lepsze dostosowanie zapisów odnoszących się do ochrony danych do specyfiki działalności Klienta.

Ponadto mamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji i we wdrażaniu procedur bezpieczeństwa w różnych branżach, w tym branżach szczególnie narażonych  na ataki hakerskie lub przetwarzających dane wrażliwe. Współpracujemy z Klientami z branży m.in. medycznej, IT, e-commerce oraz szkołami wyższymi.

Istotna jest również umiejętność szybkiego reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem danych. Prawnicy mają doświadczenie w opracowywaniu strategii reakcji, w tym powiadamiania organów nadzorczych czy osób, których te dane dotyczą.

W zakresie ochrony danych osobowych świadczymy kompleksowe usługi. Wspieramy w szczególności w następujący sposób:

  • przeprowadzamy analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych;
  • przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania danych z RODO i innymi obowiązującymi przepisami;
  • sporządzamy opinie prawne w zakresie dokonywania oceny konieczności powołania inspektora ochrony danych, a także prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;
  • opiniujemy umowy powierzenia przetwarzania danych bądź sporządzamy umowy od podstaw;
  • opiniujemy operacje transgranicznego przekazywania danych osobowych (wewnątrz EOG i państw trzecich);
  • przygotowujemy odpowiednie umowy, procedury, regulaminy oraz pozostałą dokumentację (w tym m.in. politykę prywatności, politykę bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym);
  • doradzamy w zakresie wymogów prawnych oraz udzielamy konsultacji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej (w tym naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych);
  • przeprowadzamy szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnej firmy i uwzględniające specyfikę jej działalności;
  • przygotowujemy firmę do kontroli Prezesa UODO;
  • reprezentujemy w postępowaniach zarówno przed organami władzy publicznej, jak i sądami w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Znaczenie ochrony danych osobowych rośnie wraz z postępem technologicznym. Dzięki odpowiednim działaniom można skutecznie zapobiegać różnego rodzaju nadużyciom, zachowywać konkurencyjność bazującą na poufności czy budować zaufanie wśród swoich kontrahentów. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby prawidłowo chronić dane osobowe!

Powrót na górę