Ochrona konkurencji i prawo konsumenckie

Ochrona konkurencji i konsumentów sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu rynków gospodarczych, stymuluje innowacje, zwiększa efektywność gospodarczą i zapewnia, że przedsiębiorstwa działają z poszanowaniem standardów etycznych i prawnych. Prawo konkurencji ma na celu zapobieganie praktykom antykonkurencyjnym, takim jak nadużycia pozycji dominującej, co sprzyja zwiększeniu efektywności ekonomicznej i ochronie konsumentów. Z kolei prawo konsumenckie skupia się na regulacjach chroniących interesy klientów, wymaganiach dotyczących jakości produktów i usług, zapewnieniu przez firmy rzetelnej informacji oraz prawie do skutecznych środków ochrony dla konsumentów.

Klienci najczęściej zgłaszają się do prawników od ochrony konkurencji i konsumentów w przypadku: podejrzenia o zaangażowanie się w praktyki antykonkurencyjne, konieczności oceny ryzyka prawno-konkurencyjnego związanego z określonym działaniem biznesowym, naruszenia prywatności konsumentów czy naruszenia praw konsumenckich.

Działając na korzyść przedsiębiorców i konsumentów, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, m.in. reprezentując Klientów przed instytucjami polskimi i międzynarodowymi, w tym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

Posiadamy doświadczenie w doradztwie prawnym z dziedziny prawa konkurencji i konsumenta na rzecz podmiotów z różnych gałęzi gospodarki. Ponadto, świadczymy usługi prawne dla polskich i zagranicznych Klientów.

W obszarze ochrony konkurencji i prawa konsumenckiego świadczymy następujące usługi:

 • przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania pod kątem zgodności działań rynkowych z polskim i unijnym prawem konkurencji;
 • identyfikujemy praktyki ograniczające konkurencję (dokonujemy oceny ryzyka antymonopolowego);
 • wprowadzamy rozwiązania zapobiegające naruszeniu przepisów o ochronie konkurencji przez pracowników przedsiębiorcy;
 • analizujemy umowy z konsumentami pod kątem zgodności z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym występowania klauzul abuzywnych;
 • tworzymy nowe umowy zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie praw konsumentów;
 • doradzamy w zakresie procesów tworzenia sieci dystrybucyjnych i franchisingowych;
 • doradzamy podczas tworzenia polityki handlowej i cenowej;
 • wspieramy przy wyborze środków naprawczych wobec zaistniałych naruszeń;
 • uczestniczymy w kontrolach UOKiK;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach wyjaśniających i antymonopolowych przed Prezesem UOKiK oraz odwoławczych przed sądami;
 • oceniamy powstanie obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji przez przedsiębiorców do Prezesa UOKiK lub Komisji Europejskiej;
 • przygotowujemy zgłoszenia oraz reprezentujemy Klientów w toku postępowania koncentracyjnego;
 • przeprowadzamy szkolenia z zakresu prawa konkurencji.

Ponadto w obszarze związanym ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji:

 • przygotowujemy dostosowane do potrzeb naszych Klientów umowy o zakazie konkurencji;
 • przygotowujemy postanowienia zabezpieczające know-how Klienta w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych, w tym w kontraktach menadżerskich;
 • przygotowujemy klauzule poufności w umowach i na dokumentach służbowych;
 • przygotowujemy regulaminy ochrony informacji poufnych;
 • przygotowujemy ekspertyzy i opinie prawne, a także weryfikujemy i oceniamy działania naszych Klientów i ich kontrahentów pod kątem zgodności z przepisami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • doradzamy przy tworzeniu reklam zgodnych z przepisami;
 • oceniamy i wdrażamy rozwiązania dotyczące przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • wspieramy przy ochronie niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • wspieramy przy ochronie dostępu naszych Klientów do rynku w oparciu o regulacje Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentujemy w dochodzeniu roszczeń opartych na Ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w ochronie konkurencji, prawie konsumenckim i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powrót na górę