Prawo podatkowe jest znane ze swojej złożoności i obszerności. Liczne nowelizacje, coraz to nowsze ulgi podatkowe i aspekty międzynarodowe nie ułatwiają prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli tego byłoby mało, podatnicy powinni mieć także świadomość rozbieżności pomiędzy podejściem polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych do wielu zagadnień z dziedziny podatków – mogą być bowiem ze sobą sprzeczne w kluczowych kwestiach.

Specjaliści w tej dziedzinie muszą być zaznajomieni z przepisami podatkowymi, umieć interpretować ich zawiłości, znać aktualne stanowiska organów podatkowych oraz pomagać swoim Klientom w zrozumieniu, jakie mają obowiązki podatkowe oraz jak w bezpieczny sposób mogą  skorzystać z rozwiązań, które oferują  dynamicznie zmieniające się przepisy.

Właśnie dlatego nasi eksperci świadcząc usługi doradcze, koncentrują się w szczególności na potrzebach Klienta, jego naturalnych skłonnościach do podejmowania ryzyka oraz realiach współczesnego obrotu gospodarczego, każdorazowo mając na względzie specyfikę branży, w której funkcjonuje.

Teoretyczna znajomość prawa podatkowego jest konieczna, lecz niewystarczająca, aby zapewnić Klientom adekwatny poziom bezpieczeństwa podatkowego. Nasi doradcy podatkowi i konsultanci są praktykami, mają doświadczenie w analizowaniu przypadków precedensowych, interpretacji organów podatkowych i stanowisk sądów. Takie analizy pozwalają na lepsze zrozumienie tego, jak dane przepisy powinny być stosowane w konkretnych sytuacjach.

Prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym doradzają m.in. w zakresie CIT, PIT, VAT, MDR, podatków lokalnych czy cen transferowych. Pomagają również odnajdywać się w skomplikowanej rzeczywistości międzynarodowego prawa podatkowego oraz wskazują na skutki podatkowe przy procesach reorganizacyjnych, również transgranicznych. Jeżeli sytuacja przedsiębiorstwa wymaga zweryfikowania, że wszystkie obowiązki podatkowe są dotychczas wypełniane prawidłowo – i w takim przypadku Klient znajdzie odpowiednie wsparcie, zdeterminowane różnorodnym doświadczeniem. Do ich zadań należy także reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, a także uczestniczenie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych.

W obszarze prawa podatkowego przede wszystkim:

 • doradzamy w zakresie podatków dochodowych: podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • doradzamy w zakresie możliwości korzystania z ulg podatkowych, np. ulgi B+R, ulgi IP Box, ulgi na ekspansję, ulgi na prototyp, ulgi na IPO, czy też Polskiej Spółki Holdingowej;
 • doradzamy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), zarówno w przypadku transakcji usługowych, jaki i towarowych (np. transakcji łańcuchowych) i podatku akcyzowego;
 • doradzamy w zakresie podatków majątkowych: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn;
 • rozwiązujemy rozmaite, bieżące problemy podatkowe (usługa „hotline”);
 • analizujemy umowy pod kątem skutków podatkowych, aby minimalizować ryzyka i maksymalizować skuteczną ochronę stron umowy;
 • opracowujemy pisemne opinie podatkowe;
 • weryfikujemy pod względem prawidłowości bieżące procedury rozliczania podatków – zarówno u pojedynczych podmiotów, jak i w międzynarodowych grupach kapitałowych;
 • na bieżąco informujemy o orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów i nowych preferencjach podatkowych oraz przeprowadzamy szkolenia;
 • dokonujemy kompleksowych przeglądów podatkowych;
 • przeprowadzamy badania due diligence spółek w obszarze podatkowym;
 • analizujemy konsekwencje podatkowe planowanych modeli biznesowych;
 • analizujemy konsekwencje podatkowe planowanych transakcji, wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), sprzedaży udziałów (akcji), czy też połączenia spółek lub przekształceń;
 • sporządzamy wnioski o wydanie wiążących interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających;
 • sporządzamy analizy oraz dokumentacje ekonomiczne i gospodarcze uzasadniające transakcję i wdrożenie nowych modeli biznesowych (defence files);
 • opracowujemy dedykowaną, wewnętrzną procedurę o wypełnianiu obowiązku raportowania do Szefa KAS o schematach podatkowych (MDR);
 • opracowujemy procedury wewnętrzne zgodne ze standardami AML;
 • przygotowujemy dokumentacje, analizy porównawcze (benchmarki), procedury wewnętrzne w zakresie cen transferowych;
 • doradzamy w kwestiach opodatkowania transakcji na rynku nieruchomościowym;
 • doradzamy w zakresie tworzenia oraz funkcjonowania spółek i funduszy nieruchomościowych;
 • doradzamy w zakresie form zatrudnienia i zasad wynagradzania, a także ich opodatkowania;
 • doradzamy w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodu (KUP) twórców;
 • doradzamy w zakresie planowania tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, a także w zakresie reguł opodatkowania za granicą;
 • reprezentujemy w postępowaniach podatkowych, karnych i karno-skarbowych.

Jeśli szukasz ekspertów od prawa podatkowego, którzy łączą obszerną wiedzę prawniczą z umiejętnościami analitycznymi i wszechstronnym doświadczeniem, skontaktuj się z nami!

Najnowsze publikacje

09.07.2024 / Aktualności

Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

01.07.2024 / Aktualności

Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

26.04.2024 / Publikacje

Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

03.04.2024 / Publikacje

Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

29.02.2024 / Publikacje

Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

19.02.2024 / Publikacje

Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Podatkowego

Dział Prawa Podatkowego
Powrót na górę