Prawo imigracyjne

W obliczu współczesnych wyzwań związanych z globalnym rynkiem pracy i mobilnością ludzi, prawo imigracyjne staje się coraz bardziej złożone. Ponadto, przepisy prawa imigracyjnego różnią się w zależności od kraju oraz kategorii migrantów. Trudności dotyczą przede wszystkim przepisów dotyczących wiz, pozwoleń na pobyt, azylu, obywatelstwa, deportacji i innych kwestii związanych z przemieszczaniem się ludzi między państwami.

Dla wielu przedsiębiorstw i osób prywatnych, potrzebujących szybkiej i efektywnej pomocy prawnej, kluczowe jest znalezienie doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacje kryzysowe nie zawsze zdarzają się w standardowych godzinach pracy. Dlatego nasi specjaliści są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w nagłych sprawach. Bez względu na to, czy potrzebujesz pilnej porady, czy reakcji na nieoczekiwane zdarzenia, zespół prawa imigracyjnego gotowy jest świadczyć natychmiastową pomoc.

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posługujących się poza językiem polskim również biegle innymi językami, m.in. językiem angielskim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i arabskim. Dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie komunikować się z klientami różnych narodowości, co ułatwia zrozumienie indywidualnych potrzeb i problemów.

Działamy w całej Polsce. Nasze biura zlokalizowaliśmy w kluczowych lokalizacjach, obejmujących Warszawę, Częstochowę, Kraków i Katowice. Dzięki temu jesteśmy bliżej naszych klientów i możemy sprawnie reagować na nagłe trudności związane z legalizacją pobytu lub pracy cudzoziemców w Polsce.

Specjalizujemy się w szczególności w:

 1. bieżącym doradztwie oraz prowadzeniu postępowań dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców na terenie Polski (procedury legalizujące pobyt i pracę), w tym dla firm świadczących usługi w ramach outsourcingu oraz agencji pracy tymczasowej;
 2. delegowaniu pracowników z Polski do krajów UE i poza UE oraz do Polski w ramach UE i spoza UE;
 3. doradztwie dotyczącym wykonywania przez pracowników firm polskich pracy za granicą w ramach przepisów o pracy zdalnej;
 4. bieżącym doradztwie oraz prowadzeniu postępowań dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców na terenie innych państw UE (m.in. Czechy, Chorwacja, Hiszpania, Cypr).

Podmiotom powierzającym pracę cudzoziemcom oferujemy między innymi:

 • kompleksowe usługi relokacyjne polegające na legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce – uzyskanie zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dokumentów pobytowych oraz wiz;
 • wsparcie pracodawców w procesie delegowania pracowników do Polski oraz z Polski do krajów UE i poza UE;
 • wsparcie pracodawców w procesie wdrażania pracy zdalnej z zagranicy i analizy prawa lokalnego w państwie wykonywania pracy zdalnej,
 • przygotowywanie standardowych umów oraz dokumentów pracowniczych zgodnie z wymogami prawa pracy oraz prawa imigracyjnego;
 • prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych dla właścicieli firm i działów HR przygotowujących do legalnego zatrudnienia cudzoziemców;
 • przeprowadzanie audytów dotyczących legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce;
 • wsparcie w przypadku kontroli PIP, ZUS, Straży Granicznej.

Cudzoziemcom oferujemy między innymi:

 • legalizację pobytu i pracy w Polsce – uzyskanie zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dokumentów pobytowych oraz wiz;
 • uzyskanie obywatelstwa polskiego;
 • wsparcie w zakresie przekraczania granic podczas podróżowania do Polski oraz z Polski, z uwzględnieniem przepisów związanych z wojną w Ukrainie;
 • uzyskanie numeru PESEL;
 • wsparcie w formalnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak: rejestracja, zawieszenie, zakończenie działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe i inwestycyjne, prowadzenie rachunków, wynajęcie wirtualnego biura, przegląd oraz kontrola sprawozdań finansowych;
 • pozyskanie transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego;
 • uzyskanie tłumaczenia przysięgłego dokumentów;
 • wsparcie w uzyskaniu pomocy finansowej dla posiadaczy Karty Polaka ubiegających się o pobyt stały w Polsce;
 • pomoc w załatwieniu formalności związanych z zawarciem przez cudzoziemca związku małżeńskiego na terytorium RP;
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń wychowawczych;
 • wsparcie w zakresie wymiany zagranicznego lub uzyskania międzynarodowego prawa jazdy;
 • wsparcie w zakresie zakupu przez cudzoziemców nieruchomości na terenie Polski;
 • wsparcie w zakresie uzyskania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce;
 • sporządzanie odwołań od decyzji odmownych w postępowaniach dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce;
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Proaktywnie doradzamy w prowadzeniu bieżącej działalności obejmującej zatrudnienie cudzoziemców na terenie Polski czy delegowanie pracowników, aby uniknąć potencjalnych problemów. W razie pojawienia się trudności, szybko i skutecznie wspieramy Klientów podczas kryzysowych sytuacji. Działając w oparciu o wiedzę  i profesjonalizm, jesteśmy zaufanym partnerem w kwestiach prawnych związanych z imigracją i relokacją.

Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawach legalizacji pobytu lub pracy.

Najnowsze publikacje

15.06.2023 / Newsletter

Alert Działu Prawa Imigracyjnego – (06/2023)

08.12.2022 / Aktualności

Artykuł Marty Pietrzak o urzędach imigracyjnych dla dziennika Rzeczpospolita

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Imigracyjnego

Dział Prawa Imigracyjnego
Powrót na górę