Prawo karne

Mamy świadomość, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z narażeniem na różnorodne ryzyka, w tym te związane z prawem karnym gospodarczym. Przedsiębiorcy stają w obliczu potencjalnych konsekwencji karnoprawnych, wynikających zarówno z działań własnych, jak i działań osób związanych z przedsiębiorstwem. W związku z tym, zrozumienie, identyfikacja oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem karnym staje się kluczowym elementem strategii biznesowej. Z doświadczenia wiemy, że nasi Klienci potrzebują nie tylko profesjonalnej, ale przede wszystkim sprawnej i szybkiej pomocy, dlatego pozostajemy do ich dyspozycji zawsze, gdy tego potrzebują.

Nasz zespół tworzą prawnicy specjalizujący się w różnorodnych obszarach prawa karnego, co pozwala nam kompleksowo podejmować się różnorodnych spraw, od najbardziej złożonych po te, które wymagają bardziej standardowego podejścia. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych i prawnych w procesach karnych na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego, aż po postępowanie karne wykonawcze. Naszym atutem i przewagą jest współpraca ze specjalistami Kancelarii specjalizującymi się w dziedzinach, m.in. prawa cywilnego, handlowego oraz rynku kapitałowego, co umożliwia nam podejmowanie spraw interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej. Głęboko wierzymy, że połączenie dogłębnej wiedzy prawniczej oraz szerokiego spektrum profilu specjalizacyjnego daje gwarancję skutecznego zarządzania strategią procesową.

Obok klasycznej praktyki procesowej, prawnicy specjalizujący się w prawie karnym aktywnie działają m.in. w rozpoznaniu potencjalnych zagrożeń, opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych programów zgodności (Compliance), reagowaniu na sytuacje konfliktowe, z powodzeniem reprezentują interesy przedsiębiorstwa wespół w obszarze prawa karnego wespół z prawnikami innych specjalizacji, wspierają przy negocjacji ugody czy porozumienia, jak również opracowują strategię obrony w sytuacji działań podjętych przez organy ścigania.

Rozumiejąc ogrom odpowiedzialności ciążącej na zarządzie i menedżerach podmiotów gospodarczych, zarządzamy konstruktywnie dążąc do zminimalizowania ryzyk po stronie osób pełniących najważniejsze funkcje w przedsiębiorstwie, poprzez odpowiednie planowanie kompetencji i obowiązków pracowników i kontrahentów, z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności. Nasze wieloletnie doświadczenie dobitnie pokazuje, że skuteczne określenie wszelkich możliwych scenariuszy rodzących odpowiedzialność karną lub karną skarbową umożliwia  konstrukcję transparentnej organizacji i procedur, która minimalizuje konsekwencje karnoprawne dla zarządzanego przedsiębiorstwa.

Mamy doświadczenie w podejmowaniu efektywnych działań prawnych, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, CBA czy KAS. Za nami tysiące spraw obrony oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego, a także skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego. Wielokrotnie udawało nam się ochronić Klienta przed najsurowszymi środkami zapobiegawczymi, w tym doprowadzaliśmy do rezygnacji przez prokuratora lub odmowy zastosowania przez sąd tymczasowego aresztowania, uchylenia lub ograniczenia poręczenia majątkowego.

Z doświadczenia wiemy, że nasi Klienci potrzebują nie tylko profesjonalnej, ale przede wszystkim sprawnej i szybkiej pomocy, dlatego jako zespół wykwalifikowanych i doświadczonych karnistów pozostajemy do ich dyspozycji bez względu na porę i miejsce czynności. Dyspozycyjność, jak również właściwe, szerokie rozumienie potrzeb Klientów oraz ponadstandardowe zaangażowanie w ich sprawy w sposób kompleksowy, przy wykorzystaniu innych dziedzin prawa reprezentowanych przez specjalistów pozostałych działów Kancelarii, wyróżnia naszych adwokatów na rynku usług prawnych o tym profilu.

W obszarze prawa karnego gospodarczego reprezentujemy oskarżonych jak i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa:

 •  oszustwa kapitałowe i przekupstwa menadżerskie;
 • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli;
 • prania brudnych pieniędzy;
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
 • przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów;
 • wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym;
 • inne stypizowane w ustawach szczególnych;
 • ponadto doradzamy w kwestiach prawnych w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym.

W obszarze prawa karnego skarbowego i podatkowego reprezentujemy oskarżonych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe:

 • przeciwko obowiązkom podatkowym, celnym oraz zasadom obrotu z za granicą towarami i usługami;
 • przeciwko obrotowi dewizowemu;
 • dotyczących organizacji gier hazardowych.

W obszarze prawa karnego rynku finansowego reprezentujemy w sprawach o przestępstwa:

 • związane z obrotem maklerskimi papierami wartościowymi oraz wprowadzaniem instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu;
 • ujawniania i wykorzystywania informacji poufnej;
 • nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na zakończenie notowań, powodujących wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na tym etapie notowań;
 • składania zleceń lub zawierania transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego;
 • rozpowszechniania za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub inny sposób, fałszywych lub nierzetelnych informacji, albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd w zakresie instrumentów finansowych przez dziennikarza lub inną osobę.

Poza powyższymi zagadnieniami, nasz zespół gotowy jest sprostać najbardziej wymagającym sprawom karnym. Nasza misja i cel polega na zapewnieniu skutecznej obsługi prawnej oraz reprezentacji interesów w każdym przypadku, dbając o dobro i poszanowanie praw naszych Klientów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa karnego, skontaktuj się z nami! Nasz zespół prawników posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego rozwiązania nawet najbardziej złożonych spraw.

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Karnego

Dział Prawa Karnego
Powrót na górę