Prawo medyczne i farmaceutyczne

Prawo medyczne i farmaceutyczne koncentruje się na regulacjach dotyczących m.in. opieki zdrowotnej, praktyki medycznej, badań klinicznych czy produkcji i dystrybucji leków. Ta gałąź prawna obejmuje zbiór przepisów
i norm prawnych dotyczących: relacji między pacjentami a pracownikami służby zdrowia, funkcjonowania placówek medycznych, szpitali, firm farmaceutycznych, firm badawczych i innych podmiotów zaangażowanymi
w sektorze opieki zdrowotnej.

Prawo medyczne i farmaceutyczne dynamicznie ewoluuje wraz z postępem technologicznym, zmianami w praktykach medycznych i potrzebami społecznymi. Zrozumienie tych regulacji jest istotne dla profesjonalistów
w obszarze opieki zdrowotnej, pacjentów oraz firm farmaceutycznych.

Zajmujemy się obsługą klientów z sektora medycznego i farmaceutycznego, dzięki czemu doskonale rozumiemy specyficzne potrzeby i wyzwania, z jakimi spotykają się przedsiębiorstwa oraz instytucje w tych branżach.
Nasza wiedza obejmuje zarówno kwestie regulacyjne, jak i praktyczne aspekty funkcjonowania w tych sektorach.

W obszarze medycznym i farmaceutycznym zgodność z przepisami jest kluczowa. Dzięki naszemu wsparciu możemy pomóc w identyfikowaniu
i przestrzeganiu obowiązujących regulacji, minimalizując ryzyko niezgodności oraz zapewniając legalność działań.

Wybierając Kancelarię Sadkowski i Wspólnicy do obsługi w obszarze prawa medycznego i farmaceutycznego, możesz być pewien, że otrzymasz wysokiej jakości wsparcie, dopasowane do specyfiki Twojej działalności z zachowaniem zgodności z licznymi regulacjami prawnymi.

W obszarze prawa medycznego i farmaceutycznego wspieramy w następujący sposób:

 • prowadzamy kompleksową, bieżącą obsługę prawną podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • reprezentujemy personel medyczny w postępowaniach cywilnych, karnych
  i dyscyplinarnych;
 • reprezentujemy Klientów i doradzamy w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
 • obsługujemy realizację kontraktów z NFZ;
 • doradzamy przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych
  w spółki prawa handlowego;
 • doradzamy w kwestiach prawnych podczas realizacji inwestycji na rynku usług medycznych;
 • doradzamy w zakresie fuzji, przejęć, likwidacji oraz restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej;
 • opracowujemy i opiniujemy projekty aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód;
 • wspieramy w ochronie dóbr osobistych lekarzy;
 • doradzamy w wyborze najkorzystniejsze formy opodatkowania działalności medycznej lub farmaceutycznej;
 • doradzamy w kwestiach prawnych postępowań przetargowych w branży medycznej lub farmaceutycznej;
 • reprezentujemy Klientów w sporach z organami administracji publicznej;
 • przeprowadzamy audyty placówek medycznych;
 • prowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego obejmującego m.in. dodatkowe zagadnienia dotyczące przetwarzania danych pacjentów czy odpowiedzialności za błędy medyczne.

Jeśli potrzebujesz doradztwa prawnego w zakresie prawa medycznego
i farmaceutycznego, to zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Masz pytania?

Pozostali eksperci

Wojciech Czekaj

Managing Associate, Adwokat

+48 515 079 404

Najnowsze publikacje

05.12.2016 / Publikacje

Zezwolenie na prowadzenie apteki posiadane przez spółkę prawa handlowego…

Powrót na górę