Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy jest dynamiczną gałęzią prawa, która stale ewoluuje, uwzględniając zmieniające się społeczne i ekonomiczne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Pracodawcy, pracownicy Działów HR, osoby zajmujące się kształtowaniem polityki i rozliczaniem wynagrodzeń (Comp&Ben) oraz osoby zarządzające pracownikami muszą być zaznajomieni nie tylko z najnowszymi regulacjami z obszaru indywidualnego i zbiorowego  prawa pracy czy prawa ubezpieczeń społecznych, ale również m.in. prawa własności intelektualnej, danych osobowych, ochrony dóbr osobistych,  czy prawa podatkowego w zakresie, w jakim przepisy tych gałęzi prawa odnoszą się do zatrudnienia.

Specjalizacja w prawie pracy wymaga nie tylko znajomości przepisów i aktów prawnych, ale również umiejętności analizy, negocjacji oraz rozwiązywania bieżących problemów stron stosunku pracy, w tym nierzadko również konfliktów w miejscu pracy. Jest to obszar, który ma istotne znaczenie zarówno dla jednostek, jak i dla firm, ponieważ reguluje podstawowe prawa i obowiązki związane z pracą, kształtując relacje między pracodawcami a pracownikami oraz wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych prawników z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, w tym również w reprezentowaniu Klientów w czasie kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy (w szczególności PIP, ZUS, Straż Graniczna, UODO) oraz w reprezentowaniu stron stosunku pracy (przede wszystkim pracodawców, ale również pracowników) w sporach przed sądami pracy.

Od wielu lat doradzamy między innymi podmiotom z takich branż jak: transportowa, usługowa, FMCG, handlowa, produkcyjna, logistyczna, finansowa i bankowa.

Prawnicy Działu Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wyróżniają się indywidualnym podejście do Klienta oraz otwartością na unikalne potrzeby biznesu i wyzwania wynikające z relacji międzyludzkich i różnych interesów stron. Dzięki temu dostarczamy skuteczne i spersonalizowane rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę danej sytuacji, również w najtrudniejszych sprawach wymagających wiedzy interdyscyplinarnej i wieloletniego praktycznego doświadczenia.

Nasz zespół co roku zdobywa nagrody zarówno w polskich jak i międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych w kategorii prawo pracy / employment. Zostaliśmy wyróżnieni m.in.: w rankingu The Legal 500 EMEA,  w rankingu magazynu Forbes, w ranking dziennika Rzeczpospolita oraz w rankingu Legal Award organizowanym przez The Lawyers Global.

W ramach indywidualnego prawa pracy świadczymy w szczególności następujące usługi:

 • doradzamy w bieżących sprawach związanych z zatrudnieniem  oraz w sytuacjach kryzysowych, m.in.  dotyczących trudnych zwolnień, nakładania kar porządkowych, naruszenia zasad BHP w miejscu pracy i wypadków przy pracy;
 • przygotowujemy i opiniujemy projekty dokumentów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę: porozumienia o rozwiązaniu umowy, wypowiedzenia, oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia;
 • doradzamy w zakresie zatrudnienia pracowników kluczowych oraz członków zarządów spółek – ze szczególnym uwzględnieniem analizy formy zatrudnienia oraz opracowania projektów umów;
 • doradzamy w zakresie tzw. miękkiego HR m.in. w sprawach związanych z ochroną sygnalistów, ochroną dóbr osobistych pracodawców i pracowników, mobbingiem i dyskryminacją;
 • rekomendujemy oraz wdrażamy rozwiązania umożliwiające wprowadzenie systemów czasu pracy dostosowanych do specyfiki działalności pracodawcy, doradzamy w zakresie rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy pracowników mobilnych;
 • wdrażamy regulacje umożliwiające wykonywanie pracy zdalnej, a także doradzamy w bieżących sprawach, związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracowników, także z zagranicy;
 • wdrażamy kodeksy etyki i procedury przeciwdziałania sytuacjom niepożądanym w zatrudnieniu;
 • doradzamy w zakresie delegowania pracowników za granicę i wykonywania pracy z zagranicy;
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy o współpracy z agencjami pracy tymczasowej i dostawcami usług (umowy outsourcingowe),
 • przeprowadzamy badania due diligence w zakresie HR;
 • przeprowadzamy audyty zgodności z prawem działalności pracodawcy przed planowaną kontrolą;
 • doradzamy w zakresie prawa podatkowego w kwestiach zatrudnienia;
 • doradzamy w zakresie praw własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i ochrony poufności w stosunkach zatrudnienia;
 • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych w kwestiach związanych z zatrudnieniem;
 • prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte, webinary, śniadania biznesowe – dla pracodawców, pracowników, działów HR, kadry kierowniczej i zarządzającej;
 • reprezentujemy Klientów i doradzamy w sprawach związanych z kontrolami – w szczególności PIP, US i ZUS;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych na terenie całej Polski.

Ponadto w obszarze zbiorowego prawa pracy świadczymy w szczególności następujące usługi:

 • przygotowujemy i opiniujemy projekty aktów wewnątrzzakładowych, np. układów zbiorowych pracy, regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracy zdalnej, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść oraz procedur antymobbingowych i innych związanych z bieżącym zarządzaniem personelem;
 • wspieramy pracodawców we współpracy z organizacjami związkowymi i radami pracowników, w tym europejskimi radami zakładowymi;
 • wspieramy pracodawców i negocjacjach z organizacjami związkowymi;
 • wspieramy i reprezentujemy w sporach zbiorowych;
 • doradzamy w projektach restrukturyzacji zatrudnienia, w tym obejmujących zwolnienia grupowe i programy dobrowolnych odejść;
 • prowadzimy szkolenia dla pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, rad pracowników, społecznych inspektorów pracy;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych na terenie całej Polski w obszarze zbiorowego prawa pracy.

W obszarze prawa ubezpieczeń społecznych wspieramy w następujący sposób:

 • doradzamy w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych w obszarach związanych z zatrudnieniem, w tym w kwestiach związanych z wymiarem podstawy oraz wysokością składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • reprezentujemy Klientów i doradzamy w sprawach związanych z kontrolami ZUS;
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie sporządzenia odwołań od decyzji wydanych przez ZUS;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed ZUS, między innymi w sprawach dotyczących podstaw wymiaru składek oraz wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, postępowaniach wyjaśniających, a także w postępowaniach sądowych prowadzonych w wyniku wniesienia odwołania od decyzji ZUS na terenie całej Polski.

Nasz zespół jest gotowy, by pomóc nawet w najbardziej skomplikowanej sprawie. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!

Nagrody:

Najnowsze publikacje

18.06.2024 / Aktualności

Marcin Frąckowiak o poprawkach Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów

10.06.2024 / Aktualności

Marzena Łabędź o propozycji usunięcia przepisów dot. inspektorów pracy dla Prawo.pl

06.06.2024 / Aktualności

Ewelina Miłobędzka o porzuceniu pracy dla Prawo.pl

18.04.2024 / Aktualności

Marcin Frąckowiak o ustawie o ochronie sygnalistów dla Prawo.pl

11.03.2024 / Aktualności

Marcin Frąckowiak o zmianie liczby dni pracy zdalnej dla Prawo.pl

26.01.2024 / Aktualności

Marcin Frąckowiak o ZFŚS dla dziennika Rzeczpospolita

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Pracy

Dział Prawa Pracy
Powrót na górę