Prawo rodzinne

Prawo rodzinne choć opisane w szeregu ustaw jak każda inna gałąź prawa, to w sposób szczególny wyróżnia się na ich tle. Nie ma bowiem drugiej takiej gałęzi prawa, która wiąże się z tak silnymi emocjami. Dotyka bowiem bezpieczeństwa dziecka, wspólnego majątku, alimentów czy prawa do spadku. Prawo rodzinne niejednokrotnie dotyczy spraw najbliższych naszemu sercu.

Jako profesjonaliści, zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy te są dla Klientów szczególnie istotne. Już na etapie wstępnej porady niezbędna jest empatia i zrozumienie, albowiem koniecznym jest poruszenie tematów trudnych, wręcz intymnych. Rozumiemy więc, że w przeciwieństwie do innych spraw, rolą prawnika w sprawie rodzinnej, jest nie tylko zapewnienie wsparcia merytorycznego, lecz również wsparcia emocjonalnego.

Z tego też względu oferujemy Klientom nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale również pełne zaangażowanie w sprawę. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, współpracujemy między innymi z detektywami, psychologami dziecięcymi, mediatorami, analitykami finansowymi oraz biegłymi, zapewniającymi dodatkową pomoc przy budowaniu strategii procesowych czy wspierających w tracie postępowań.

W obszarze prawa rodzinnego świadczymy usługi prawne obejmujące następujące rodzaje spraw.

Sprawy małżeńskie – rozwód, separacja, podziały majątku:

 • rozwód bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie;
 • separacja;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • małżeńskie umowy majątkowe (intercyza);
 • podział majątku wspólnego małżonków;
 • rozliczenie majątkowe konkubinatu;
 • wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka (np. w przypadku zadłużeń);
 • alimenty na rzecz małżonka;
 • roszczenia w sprawach zabezpieczenia potrzeb rodziny.

Sprawy rodzicielskie i prawa dziecka:

 • uznanie dziecka;
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa;
 • doprecyzowanie kontaktów rodziców z dzieckiem (ustalenie, zmiana, zakaz);
 • rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej;
 • przysposobienie lub ustanowienie pieczy zastępczej;
 • ustanowienie i zniesienie kurateli;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • ustanowienie kuratora;
 • zarząd majątkiem dziecka;
 • zgoda na procedury medyczne dotyczące małoletniego;
 • alimenty na rzecz dziecka;
 • umowy darowizny na rzecz małoletniego;
 • zawarcie małżeństwa przez osobę bez wymaganego wieku;
 • zgoda sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu;
 • rozstrzygnięcie w innych, istotnych sprawach dziecka (w tym ustalenie miejsca pobytu dziecka, wyrażenie zgody na zapis do szkoły, wyjazd za granicę).

Sprawy spadkowe:

 • postępowania spadkowe;
 • dziedziczenie testamentowe i ustawowe;
 • uzyskanie zachowku po zmarłym krewnym;
 • postępowania o zatwierdzenie złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku;
 • postępowania w przedmiocie zgody sądu opiekuńczego na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego;
 • podziały majątku połączone z postępowaniem spadkowym.

Małżeństwa międzynarodowe:

 • opinie prawne na temat właściwego reżimu prawa w zakresie spraw rodzinnych i majątkowych małżeńskich w małżeństwach międzynarodowych;
 • przygotowanie treści aktów notarialnych umów o rozdzielność majątkową i podziały majątku z wątkiem międzynarodowym;
 • postępowania w trybie konwencji haskiej.

Warto pamiętać, że sprawy rodzinne (niezależnie, czy dotyczące rozwodu, podziału majątku czy kontaktów z dziećmi) są sprawami wiążącymi się z silnymi emocjami – zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie procesu. Czasami jeden nieprzemyślany ruch przekreśla szansę na uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Aby uchronić się przed tym ryzykiem skorzystaj z doradztwa naszych doświadczonych prawników od prawa rodzinnego. Profesjonalne wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb może znacznie ułatwić przejście przez trudne procesy prawne związane z życiem rodzinnym.

Najnowsze publikacje

15.11.2023 / Publikacje

Przyjęcie lub odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

27.10.2023 / Publikacje

Podział majątku w praktyce. Rozwód a darowizna na jednego ze współmałżonków

19.09.2023 / Publikacje

Podział majątku w praktyce. Majątek osobisty a majątek wspólny

10.08.2023 / Publikacje

Podział majątku w praktyce. Co musisz wiedzieć o podziale majątku?

05.07.2023 / Publikacje

Separacja czy rozwód – co wybrać?

15.06.2023 / Publikacje

Podwyższenie alimentów – kiedy można wystąpić do sądu?

Powrót na górę