Rozwiązywanie sporów

Rozwiązanie sporów obejmuje szeroki zakres metod, począwszy od negocjacji i mediacji, aż po arbitraż i postępowania sądowe. Obszar ten jest niezwykle istotny w świetle rosnącej złożoności relacji biznesowych, międzynarodowych transakcji oraz różnorodnych sporów z zakresu prawa cywilnego, handlowego czy korporacyjnego.

Doradzamy w złożonych sporach cywilnych, gospodarczych i korporacyjnych (z uwzględnieniem sporów transgranicznych), w szczególności w zakresie:

 1.  sporów związanych z realizacją skomplikowanych kontraktów handlowych we wszystkich branżach (m.in. wszelkiego rodzaju umów o współpracy handlowej, joint venture, umów dystrybucyjnych, przedstawicielstw, umów agencyjnych, umów franchisingowych, ubezpieczeń, umów dostawy maszyn oraz linii produkcyjnych itp.);
 2. sporów związanych z przygotowaniem, realizacją i komercjalizacją inwestycji budowlanych (m.in. w zakresie budownictwa ogólnego – kubaturowego, przemysłowego, infrastrukturalnego i drogowego, energetycznego);
 3. sporów związanych z rynkiem nieruchomości (m.in. związanych z transakcjami zakupu w formułach asset deal i share deal oraz związanych z umowami najmu);
 4. sporów korporacyjnych (m.in. reprezentując wspólników mniejszościowych, równych oraz większościowych począwszy od udziału w zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy poprzez bieżącą korespondencję aż do wszelkich postępowań sądowych związanych z uczestnictwem w spółkach, prowadząc spory związane z odpowiedzialnością osobistą członków organów korporacyjnych);
 5. sporów związanych z transakcjami fuzji i przejęć (m.in. w związku z roszczeniami wynikającymi z nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień, sporami dotyczącymi rozliczenia ceny w ramach mechanizmu korekty ceny lub mechanizmu earn-out, a także w związku z ustalaniem nieważności umów);
 6. sporów związanych z rynkiem kapitałowym oraz instrumentami finansowymi (m.in. w związku z roszczeniami związanymi z rynkiem forex, odpowiedzialnością towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy, a także emitentów obligacji).

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi (arbitrażowymi), jak również przed Sądem Najwyższym. Uczestniczymy także w postępowaniach mediacyjnych i koncyliacyjnych. Podejmujemy się również reprezentowania Klientów przed wszystkimi organami administracji publicznej (UOKiK, KNF, URE, UTK), sądami administracyjnymi, w tym także Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Posiadamy wyspecjalizowany zespół prawników procesowych, którzy swoje praktyczne doświadczenie zbudowali w ramach wieloletniej praktyki procesowej, a także pracując w sądach czy w organach administracji publicznej. Możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w różnorodnych, często precedensowych sporach, gdzie wartość przedmiotu sporu lub wartość faktycznego efektu ekonomicznego wygranej jest liczona w setkach milionów złotych.

Wyróżnia nas skuteczność, która jest z kolei zawsze wynikiem doskonałego przygotowania zespołowego oraz intensywnej pracy nad strategią. Naszym klientom zapewniamy pełen wachlarz praktycznych działań już na „przedpolu” sporu z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowując zarówno działania obronne, jak i windykacyjne, a następnie stale monitorujemy sytuację procesową i reagujemy na dynamikę sporu i nowe okoliczności.

Prawnicy zespołu procesowego ściśle współpracują innymi ekspertami w ramach grupy Sadkowski i Wspólnicy, w szczególności: z zakresu prawa karnego (w złożonych sprawach często postępowania karne i cywilne prowadzone są równolegle lub w odpowiedniej kolejności, aby zapewnić najlepsze efekty i synergię obu postępowań) oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego (wiemy, że klienci nie prowadzą sporu „dla zasady”, ale chcą osiągnąć konkretne efekty, a dzięki tej współpracy wiemy jak te efekty osiągnąć). Ponadto, do dyspozycji prawników procesowych jest szerokie grono ekspertów finansowych, biegłych (w tym profesorów), których prywatne ekspertyzy niejednokrotnie przechyliły szalę w ramach postępowań zabezpieczających lub polemiki z biegłymi sądowymi w zakresie wyliczenia szkody. W ramach grupy Sadkowski i Wspólnicy dysponujemy również agencją detektywistyczną, której raporty bezbłędnie pomagają ustalać klientom rzeczywiste aktywa przeciwników procesowych oraz rzeczywisty przebieg relacji kluczowych dla sporu podmiotów.

Nasze przemyślane działania zostały zauważone, co potwierdzają wyróżnienia w międzynarodowych rankingach prawniczych w kategorii ‘Dispute Resolution’ oraz rekomendacje naszych zadowolonych klientów.

W obszarze rozwiązywania sporów w sposób kompleksowy zarządzamy całym procesem przygotowania do sporu, procesem negocjacji, postępowaniami spornymi oraz wspieramy naszych klientów na każdym etapie sporu. Poniżej prezentujemy wybrane obszary tej praktyki:

 • Strategia – podstawowym warunkiem sukcesu w każdym sporze jest przygotowanie właściwej strategii, a warunkiem przygotowania właściwej strategii jest z jednej strony – wysłuchanie i precyzyjne określenie potrzeb lub celów jakie chce osiągnąć klient w ramach danego sporu, a z drugiej – ustalenie rzeczywistej sytuacji faktycznej i prawnej (a często też ekonomicznej) podmiotów zaangażowanych w dany spór. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie bardzo szybko określić szanse oraz zagrożenia w sytuacji prawnej klienta i rzetelnie je przedstawić, a następnie opracować do tego najbardziej efektywną strategię i taktykę prowadzenia sporu.
 • Przygotowanie przedprocesowe – kluczem do perfekcyjnego wykonania strategii jest skrupulatne przygotowanie. Korzystając z zebranej praktyki jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji lub sporu wiemy jakie argumenty i dowody na ich poparcie należy zgromadzić. Pomagamy klientom w zgromadzeniu materiału, który potwierdzi stanowisko procesowe prezentowane w sprawie. Wspieramy się też innymi ekspertami działającymi w ramach grupy Sadkowski i Wspólnicy: detektywami, analitykami finansowymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami oraz specjalistami z innych dziedzin prawa (np. prawa karnego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego).
 • Negocjacje oraz postępowania mediacyjne – dzięki właściwej strategii oraz dokładnemu przygotowaniu wielokrotnie z sukcesem doprowadziliśmy do zakończenia sporu w ramach ugód (zarówno zawieranych przed procesem, jak i w jego trakcie) w ramach których osiągamy oczekiwane przez klientów efekty (ekonomiczne, biznesowe, osobiste czy korporacyjne). Realistyczne i praktyczne podejście do sporów połączone z odpowiednio wcześnie zbudowanym materiałem dowodowym stanowi doskonałą bazę do takich korzystnych porozumień.
 • Postępowania procesowe i arbitrażowe – prowadząc postępowania w złożonych sporach obejmujących często równolegle wiele różnych postępowań (cywilnych, karnych, korporacyjnych), z których każde może być w danym momencie na różnym etapie, wiemy jak kluczowa jest odpowiednia koordynacja działań i odpowiedni nadzór nad wszelkimi postępowaniami. Zespół procesowy stale monitoruje i informuje klientów o wszystkich działaniach oraz zdarzeniach w toku sprawy i ich potencjalnych skutkach dla wyniku sporu. Przez wiele lat doskonaliliśmy metody zarządzania sporami w sposób, który pozwala nam oraz naszym klientom na uzyskiwanie bieżącej i pełnej informacji o każdej czynności wykonywanej i planowanej w ramach różnych postępowań. Z praktyki wiemy, że w procesach kluczowe często jest to „co można wykazać”. Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na zebranie i przygotowanie odpowiedniego materiału dowodowego (a także na weryfikację wiarygodności dowodów oferowanych przez stronę przeciwną) oraz na przygotowanie strategii przesłuchań (zarówno świadków własnych, jak i strony przeciwnej).
 • Egzekucja – spory nie są z reguły prowadzone „dla zasady”, lecz ich istotą jest osiągnięcie wymiernych korzyści (ekonomicznych, biznesowych, korporacyjnych lub osobistych). Z praktyki wiemy, że samo korzystne rozstrzygnięcie nie gwarantuje osiągnięcia tych zakładanych korzyści. Dlatego doradzając klientom (zarówno w strategiach związanych z dochodzeniem roszczeń, jak i w strategiach obronnych) wiele czasu poświęcamy na element wykonalności rozstrzygnięć. Szeroko korzystamy z wszelkich form zabezpieczeń dopuszczalnych prawem. W części spraw sięgamy po rozwiązania z obszaru prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, aby osiągnąć efekty nieosiągalne dla „zwykłej” egzekucji. W innych sprawach z kolei egzekucja komornicza (ze sprawdzonymi kancelariami komorniczymi) pozwala osiągnąć najlepsze efekty. Właśnie ten „efekt” jest dla nas kluczowym kryterium jakim kierujemy się na każdym etapie prowadzonego sporu.

Wybór reprezentacji w sporach to kwestia zaufania i pewności, że jesteśmy w dobrych rękach. Nasze doświadczenie, podejście zorientowane na potrzeby klienta oraz zdolność do osiągania skutecznych rezultatów stanowią mocne argumenty, by wybrać właśnie nas do reprezentacji w danej sprawie. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami!

Nagrody:

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego
Powrót na górę