Spółki i obsługa korporacyjna

Obsługa prawna spółek prawa handlowego i innych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą, stanowi nieodzowny element ich funkcjonowania
i rozwoju. Zawiłe przepisy prawne oraz zmieniające się regulacje sprawiają,
że posiadanie profesjonalnego wsparcia prawnego staje się kluczowe dla zapewnienia stabilności i zgodności prowadzonej działalności
z obowiązującymi przepisami.

Prawidłowo przygotowane umowy, dokumenty korporacyjne oraz racjonalne zarządzanie sprawami prawno-korporacyjnymi mają zasadnicze znaczenie dla skutecznego prowadzenia biznesu. Dobra obsługa prawna nie tylko ogranicza ryzyko prawne, ale także umożliwia zapewnienie optymalnych rozwiązań
w sytuacjach kryzysowych, minimalizuje obciążenia fiskalne oraz sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu na co dzień.

Specjaliści Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy zajmujący się obsługą prawnokorporacyjną podmiotów gospodarczych (spółek, jednoosobowych przedsiębiorców, fundacji rodzinnych oraz organizacji non-profit) nie tylko pomagają w zakładaniu nowych podmiotów i opracowywaniu dokumentów korporacyjnych, ale także świadczą wsparcie w toku ich działalności oraz
w procesie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Mamy duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej klientów biznesowych z kapitałem zagranicznym, którzy w Polsce prowadzą działalność gospodarczą, a także Klientów polskich, kontrolujących spółki za granicą. Dzięki licznym kontaktom z kancelariami lokalnymi pomagamy również
w tworzeniu i obsłudze międzynarodowych struktur korporacyjnych – zarówno w zakresie planowania, jak i wdrożenia określonych rozwiązań prawnych. Warto w tym miejscu nadmienić, że jakość obsługi naszego zespołu została doceniona w międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych The Legal 500 EMEA w kategorii Commercial, Corporate and M&A.

W obszarze spółek i obsługi korporacyjnej w Polsce świadczymy przede
wszystkim następujące usługi:

 • doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności;
 • pomagamy w zakładaniu spółek osobowych, tj. spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych;
 • pomagamy w zakładaniu spółek kapitałowych tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych;
 • pomagamy w zakładaniu fundacji rodzinnych, fundacji charytatywnych
  i stowarzyszeń;
 • dokonujemy przekształceń, połączeń, podziałów lub likwidacji spółek osobowych i kapitałowych;
 • dokonujemy przekształceń spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • pomagamy w odpowiedniej alokacji składników majątkowych w celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności,
  w tym wspieramy w zakresie transakcji zbycia przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;
 • pomagamy w ustaleniu optymalnych przepływów finansowych pomiędzy podmiotami;
 • przygotowujemy dokumentację korporacyjną, w tym m.in.: uchwały, umowy
  i porozumienia wspólników, umowy o współpracy, umowy inwestycyjne;
 • sporządzamy akty wewnętrzne organów spółek (regulaminy, statuty);
 • zapewniamy wsparcie prawne i podatkowe w bieżącej działalności spółek;
 • przeprowadzamy audyty prawne i badania due diligence wybranych obszarów zarówno na potrzeby planowanych działań reorganizacyjnych,
  jak i bieżącego compliance przedsiębiorstwa (np. w zakresie kompletności dokumentacji korporacyjnej);
 • obsługujemy zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników;
 • wspieramy Klientów w sporach związanych z uczestnictwem w spółkach;
 • reprezentujemy Klientów przed właściwymi sądami i organami administracji publicznej (w tym zakresie postępowań o stwierdzenie
  nieważności lub uchylenie uchwały wspólników, w przedmiocie wykonywania prawa kontroli w spółce, wykluczenia wspólnika, rozwiązania spółki itp.).

Oprócz obsługi biznesów w Polsce wspieramy naszych Klientów w zakresie działań strukturyzacyjnych i reorganizacyjnych za granicą. W tym zakresie korzystamy ze wsparcia renomowanych kancelarii zagranicznych, z którymi współpracujemy od lat. W szczególności:

 • wspieramy przy zakładaniu spółek, fundacji prywatnych oraz funduszy inwestycyjnych z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, na terenie Europejskiej Obszaru Gospodarczego lub w innych krajach trzecich;
 • tworzymy struktury holdingowe i operacyjne z udziałem podmiotów zagranicznych;
 • chronimy majątek kluczowy z wykorzystaniem struktur zagranicznych;
 • obsługujemy prawnie procesy reorganizacyjne z udziałem podmiotów zagranicznych;
 • zapewniamy przeniesienie majątku w ramach strukturyzacji podmiotów polskich i zagranicznych;
 • likwidujemy struktury zagraniczne;
 • wspieramy w uzyskaniu rzeczywistej zagranicznej rezydencji podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu! Chętnie omówimy zakres naszego wsparcia
i dostosujemy ofertę do indywidualnych potrzeb.

Nagrody:

Najnowsze publikacje

22.04.2024 / Aktualności

Brajan Ostatkiewicz o ochronie wierzycieli w reorganizacji transgranicznych dla Legalis

11.04.2024 / Aktualności

Brajan Ostatkiewicz o fundacji rodzinnej dla Legalis

25.01.2024 / Aktualności

Patrycja Wieczorek o likwidacji publicznych spółek medialnych dla Prawo.pl

17.08.2023 / Publikacje

Rewolucja w reorganizacjach przedsiębiorstw, czyli o zbliżających się zmianach w KSH

04.07.2023 / Publikacje

Odpowiedzialność za długi fundatora w fundacji rodzinnej

30.05.2023 / Publikacje

Spółki zagraniczne: Spółka w USA

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Powrót na górę