Umowy handlowe i obrót międzynarodowy

Zawieranie umów handlowych, a w szczególności działania w obrocie międzynarodowym niosą ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia.
Z jednej strony mamy możliwość rozwoju, dywersyfikacji przychodów i zwiększenia zysków w kraju lub zagranicą. Z drugiej zaś strony zawieranie umów, które niedostatecznie nas zabezpieczają albo zawierają niekorzystne zapisy może rodzić w przyszłości negatywne konsekwencje. Także różnice w przepisach prawnych między krajami mogą prowadzić do trudności w interpretacji umów i ich egzekucji.

Naszymi klientami są wiodący przedstawiciele praktycznie każdej branży
w obszarach B2B, jak i B2C (w tym w obszarze e-commerce), w tym w branżach regulowanych takich jak: energetyka, wodociągi, transport zbiorowy, sektor zbrojeniowy, lotnictwo, branża paliwowa, life sciences. Wspieramy sektorowych liderów w zakresie tworzenia założeń relacji handlowych, ramowych zasad współpracy, ogólnych warunków umów, systemów dystrybucji (przedstawicielstw handlowych, agencji, franchisingu). Doradzamy również indywidualnym przedsiębiorcom lub grupom przedsiębiorców, którzy do takich systemów przystępują lub renegocjują ich warunki.

Prawnicy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy świadczą kompleksowe usługi prawne w obszarze umów handlowych, reprezentując zarówno krajowe jak
i międzynarodowe firmy. Oferujemy profesjonalne wsparcie w negocjacjach, przygotowywaniu i analizie umów handlowych oraz warunków ogólnych, a także w rozwiązywaniu sporów związanych z ich wykonaniem. Zabezpieczenie prawne w umowach handlowych jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka biznesowego. Nasz zespół dba o to, aby umowy były jasne, zgodne z obowiązującymi przepisami i chroniły interesy klienta. A dzięki naszemu doświadczeniu we współpracy z przedstawicielami różnych branż i sektorów gospodarki dostarczamy rozwiązania prawne, które są praktyczne i dostosowane do realiów rynkowych.

W ramach praktyki umów handlowych i obrotu międzynarodowego m.in.:

 • tworzymy oraz negocjujemy kluczowe kontrakty handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym w praktycznie wszystkich branżach (nasi prawnicy mają doświadczenie w obsłudze kontraktów również w takich branżach jak: branża zbrojeniowa, branża lotnicza, branża energetyczna/OZE, branża paliwowa, branża transportowa, branża logistyczna, FMCG, branża produkcyjna, IT);
 • doradzamy przy ustalaniu warunków kontraktów identyfikując potencjalne finansowe skutki poszczególnych prawnych klauzul lub ich interpretacji;
 • doradzamy przy tworzeniu oraz negocjowaniu wzorcowych dokumentów prawnych w zakresie sprzedaży, dostawy, najmu, leasingu, a także we wszelkich systemach dystrybucji (tworząc prawne ramy współpracy z dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi, agentami, franchisingobiorcami) – zarówno po stronie podmiotu dostarczającego towar lub tworzącego dany system dystrybucji, jak i po stronie podmiotów kupujących lub przystępujących do systemu;
 • tworzymy ogólne warunki umów, regulaminy zarówno w obrocie B2B oraz B2C;
 • przygotowujemy polityki i procedury wewnętrzne dotyczące zatwierdzania i zawierania umów handlowych;
 • doradzamy w zakresie regulacji eksportowych i importowych, wprowadzania nowych produktów do obrotu;
 • doradzamy w zakresie prawa unijnego;
 • wspieramy w ekspansji międzynarodowej oraz adaptacji działań biznesowych do różnych systemów prawnych;
 • w zależności od specyfiki branży, kontraktu oraz charakteru negocjacji eksperci z zespołu umów handlowych i obrotu międzynarodowego współpracują z innymi ekspertami Kancelarii (np. z zakresu prawa podatkowego, prawa ochrony konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony danych osobowych), dzięki czemu ostatecznie wypracowana umowa kompleksowo zabezpiecza interesy naszego klienta we wszelkich aspektach istotnych dla jego bezpieczeństwa prawnego;
 • przeprowadzamy audyty obowiązujących umów oraz ogólnych warunków – mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji
  audytów kontraktów handlowych w ramach procesów M&A, procesów Compliance oraz wewnętrznych procesów reorganizacyjnych, a także odpowiedni zespół i narzędzia pozwalające na sprawne dokonanie szczegółowej weryfikacji i – w razie potrzeby – modyfikacji obowiązujących warunków umownych;
 • udzielamy wraz ze specjalistami zespołu Rozwiązywania sporów wsparcia prawnego i reprezentujemy w sporach (w tym transgranicznych) wynikających z umów handlowych, zarówno przed sądami, jak i w postępowaniach arbitrażowych.

Nasi specjaliści łączą wiedzę prawniczą z umiejętnościami analitycznymi i negocjacyjnymi. Dzięki temu skutecznie reprezentują interesy klientów w złożonym środowisku biznesowym. Zachęcamy do kontaktu!

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego
Powrót na górę