Restrukturyzacje i upadłości

Trudności finansowych można doświadczyć z różnych powodów, takich jak utrata płynności czy trudności gospodarcze. Kryzys w firmie przekłada się na osłabienie zaufania kontrahentów, problemy z uzyskaniem niezbędnego finansowania, a w skrajnych wypadkach utratę klientów.

Przyczyny niewypłacalności leżą w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa i dlatego skuteczna pomoc podmiotom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością wymaga interdyscyplinarnej wiedzy zarówno z zakresu prawa, finansów jak i zarządzania przedsiębiorstwem.

W niełatwym położeniu znajdują się także kontrahenci podmiotów niewypłacalnych, gdzie od szybkiej reakcji i właściwych decyzji nierzadko zależy czy odzyskanie swoich wierzytelności będzie w ogóle możliwe.

W obliczu tych wyzwań, szybkie podjęcie odpowiednich kroków może być kluczowe dla zminimalizowania negatywnych skutków i znalezienia skutecznych rozwiązań. Jedną z kluczowych decyzji w takich sytuacjach może być skonsultowanie się z prawnikami specjalizującymi się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. 

Nasz zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin i licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych. Staramy się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania łącząc biegłą znajomość przepisów z aspektami specyfiki konkretnych branż.

Świadczymy usługi zarówno dla podmiotów jak i osób fizycznych występujących w różnych rolach w procesie restrukturyzacji i upadłości.   Realizujemy także procesy inwestycyjne z wykorzystaniem procedur prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, w tym min. w trybie pre-pack.

Podmiotom i osobą niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością, a także członkom zarządu takich podmiotów oferujemy:

 • szczegółową analizę sytuacji w wyniku której rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązania;
 • przygotowanie strategii restrukturyzacji;
 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami;
 • reprezentację dłużników w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego;
 • pomoc w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego lub propozycji układowych;
 • kompleksowe doradztwo dla członków zarządu dotyczące zapobiegania odpowiedzialności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa upadłościowego;
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej.

Wierzycielom i kontrahentom podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością oferujemy:

 • szczegółową analizę sytuacji dłużnika i ustalenie strategii dochodzenia wierzytelności;
 • doradztwo prawne mające na celu zabezpieczenie interesów Klienta na wypadek niewypłacalności kontrahenta;
 • dokonanie zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym dłużnika, w tym w ramach systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ);
 • kompleksowe doradztwo prawne wraz z oceną przedstawionych przez dłużnika dokumentów w restrukturyzacji jak plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe, test prywatnego wierzyciela i rekomendacją co do zasadności głosowania za bądź przeciw układowi (w tym oddanie głosu za wierzyciela w ramach systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych);
 • reprezentację wierzyciela w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego;
 • reprezentację wierzyciela w ramach Rady Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym dłużnika;
 • doradztwo i sprawne przeprowadzenie przez proces nabycia składników majątku od dłużników, syndyków, zarządców i komorników;
 • doradztwo i przygotowanie wniosku o pre pack (przygotowana likwidacja).

Wybierając pomoc ekspertów Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, otrzymujesz nie tylko wsparcie prawne, ale także partnerstwo oparte na zaufaniu, doświadczeniu i profesjonalizmie. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie. Skontaktuj się z nami!

Masz pytania?

Marta Owczarczyk

Department Director, Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny

+48 724 890 145

Pozostali eksperci

Powrót na górę