Spółka LLC na Malcie – najważniejsze informacje

12.01.2023 / Publikacje / Spółki i obsługa korporacyjna

Malta oferuje możliwość założenia dwóch rodzajów spółki kapitałowej. Dzieli się je na spółki publiczne (PLC – odpowiednik spółki akcyjnej) oraz prywatne (LLC – odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).
Dla przedsiębiorców szczególnie atrakcyjną może być ta druga, chociażby ze względu na nieskomplikowany proces jej założenia. W tym celu niezbędne są m.in. takie dokumenty jak Memorandum & Articles of Association, potwierdzenie wpłaty minimum 20% kapitału zakładowego oraz potwierdzenie uiszczenia niezbędnych opłat od rejestracji. Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne są nie tylko kwestie związane z założeniem spółki na Malcie, ale również te dotyczące jej organów, kapitału zakładowego, udziałów oraz opodatkowania. Poniżej najważniejsze informacje na ten temat.

Organy spółki prywatnej

Dyrektor/Dyrektorzy Zarządzający

Za reprezentację oraz prowadzenie spraw spółki LLC odpowiada Dyrektor lub Dyrektorzy Zarządzający. Dyrektorzy tworzą Radę Dyrektorów, która jest odpowiednikiem zarządu spółki. Jednym z Dyrektorów Zarządzających powinna być osoba posiadająca maltańską rezydencję podatkową, co wpływa także na rezydencję podatkową spółki, ale nie jest to konieczne. Funkcja Dyrektora może zostać powierzona osobie fizycznej lub prawnej (tzw. dyrektor korporacyjny). Do skutecznego powołania Dyrektora wymagana jest jego zgoda, wyrażona w Memorandum lub w inny pisemny sposób, która powinna być złożona w Rejestrze Spółek. Dyrektorzy są zobowiązani do działania w najlepszym interesie spółki oraz do ogólnego nadzoru nad jej sprawami.

Sekretarz oraz Zgromadzenie Wspólników

W każdej spółce LLC obligatoryjnie powołany jest Sekretarz. Funkcja Sekretarza nie może być połączona z funkcją jedynego członka zarządu i wspólnika spółki LLC. Natomiast najwyższym organem takiego rodzaju spółki jest Zgromadzenie Wspólników (general shareholders meeting), które należy zwoływać minimum raz do roku. Zgromadzenia spółki LLC mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne, przy czym pomiędzy poszczególnymi zgromadzeniami nie powinno minąć więcej niż 15 miesięcy. Za zwoływanie zgromadzeń w terminie odpowiedzialni są Członkowie Rady Dyrektorów.

Kapitał zakładowy spółki LLC

W spółce kapitałowej prywatnej kapitał podzielony jest na udziały przysługujące wspólnikom. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wkładów, które zobowiązali się wnieść. Kapitał zakładowy powinien wynosić nie mniej niż 1.164,69 EUR. Powinien zostać objęty przez Wspólników przynajmniej w minimalnej wymaganej wartości.

Udziały w spółce LLC na Malcie

Wartość nominalna jednego udziału w spółce nie może być niższa niż 1 EUR. Konieczna jest wpłata kapitału zakładowego stanowiąca równowartość minimum 20% wartości nominalnej objętych udziałów, którego wysokość wynosi co najmniej 1.164,69 EUR. Warto jednak pamiętać, że udziały mogą zostać pokryte aportem, ale nie może nim być świadczenie pracy lub usług. Istotne jest również to, że własność aktywów stanowiących aport musi zostać przeniesiona na spółkę LLC w ciągu pięciu lat od jej rejestracji.

Opodatkowanie spółki kapitałowej prywatnej na Malcie

Malta zachęca przedsiębiorców do zakładania spółek na jej terytorium nie tylko innowacyjnym podejściem do biznesu, ale również elastycznym systemem podatkowym. Spółka LLC objęta jest podatkiem dochodowym CIT, którego stawka wynosi na Malcie 35 %. Jednakże maltański system podatkowy oferuje możliwość refundacji (zwrotu) zapłaconego podatku dochodowego i może sięgać nawet 6/7 (lub 5/7 w przypadku dochodów pasywnych) wysokości uiszczonej kwoty podatku. Zatem ostatecznie może wynieść realnie 5-7 %, jeżeli spółka nie skorzystała z ulg przewidzianych w zawartych przez Maltę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przeciwnym razie refundacja może sięgać 2/3 podatku zapłaconego przez spółkę LLC. Z kolei stawka VAT na Malcie wynosi standardowo 18 %, a obniżona 7 %, 5 % oraz 0 %.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje odnośnie spółki LLC na Malcie. W przypadku zainteresowania tym tematem zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o ochronie wierzycieli w reorganizacji transgranicznych dla Legalis

  11.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o fundacji rodzinnej dla Legalis

  25.01.2024 / Aktualności

  Patrycja Wieczorek o likwidacji publicznych spółek medialnych dla Prawo.pl

  17.08.2023 / Publikacje

  Rewolucja w reorganizacjach przedsiębiorstw, czyli o zbliżających się zmianach w KSH

  04.07.2023 / Publikacje

  Odpowiedzialność za długi fundatora w fundacji rodzinnej

  30.05.2023 / Publikacje

  Spółki zagraniczne: Spółka w USA

  Powrót na górę