Spółki zagraniczne: Spółka w USA

30.05.2023 / Publikacje / Spółki i obsługa korporacyjna

Spółka działająca na terenie Stanów Zjednoczonych to popularny wybór dla inwestorów, którzy planują wkroczyć na rynek globalny. Warto jednak pamiętać, że takiemu rozwiązaniu towarzyszą pewne konieczne do spełnienia warunki i wymagania, wynikające między innymi z odmiennego systemu prawnopodatkowego niż w Polsce. Z tego powodu, przed rozpoczęciem procesu rejestracji firmy w USA, warto rozważyć dwie istotne kwestie. Pierwsza dotyczy wyboru stanu, w którym dokona się rejestracji spółki. Ta decyzja jest ważna, ponieważ każdy z 50 stanów posiada odrębne przepisy podatkowe, korporacyjne oraz regulacje i wymogi sprawozdawcze. Drugą kwestią jest wybór odpowiedniej formy prawnej dla amerykańskiej spółki. Prawo USA umożliwia założenie spółki LLC (Limited Liability Company), która łączy cechy spółek kapitałowych (charakterystycznych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) i spółek osobowych lub spółki typu Corporation (forma zbliżona do polskiej spółki kapitałowej, która jest bardziej skomplikowaną i sformalizowaną strukturą niż LLC, a ponadto nie różni
się bardzo w zasadach działania od spółek kapitałowych). W przypadku tej formy konieczne jest m.in. posiadanie zarządu oraz określonego ładu korporacyjnego, co oznacza większą liczbę dokumentów i warunków do spełnienia. Natomiast ciesząca się największą popularnością w USA spółka LLC jest unikatowym rozwiązaniem łączącym w sobie cechy różnych form prawnych. W związku z powszechnością występowania i specyficznymi cechami spółki LLC, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o takiej strukturze.

Kluczowe informacje odnośnie spółki Limited Liability Company (LLC)

Zalety spółki LLC

Amerykańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) jest często wybieraną formą prawną ze względu na ograniczenie odpowiedzialności i elastyczność zarządzania. Ta forma podmiotu gospodarczego zapewnia również ochronę danych jej członków (wspólników). Ponadto, spółka LLC łączy w sobie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki osobowej. Zapewnia ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników spółki, charakterystyczne dla spółek kapitałowych. Gwarantuje również transparentność podatkową, charakterystyczną dla spółek osobowych. Oznacza to, że opodatkowana jest nie sama spółka, ale jej wspólnicy.

Podobnie jak spółka kapitałowa, LLC posiada osobowość prawną niezależną od jej wspólników, zwanych także członkami spółki. LLC wizerunkowo daje większą wiarygodność niż w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (Sole Proprietorship) lub spółki osobowej
(Limited Laibility Partnership).

Do zalet spółki LLC można zaliczyć również możliwość zachowania znacznej poufności, poprzez składanie dokumentów w rejestrze chroniącym tożsamość jej właścicieli. Przepisy nie wymagają publicznego ujawnienia danych członków i dyrektorów (będących odpowiednikami udziałowców i zarządu), które mogą być ujawniane odpowiednim organom tylko w przypadku ewentualnych postępowań sądowych lub egzekucyjnych. Ponadto, akta spółki LLC mogą być przechowywane poza terytorium USA.

Zakładanie spółki LLC

Procedura rejestracji spółki LLC jest kilkuetapowa. Rozpoczyna się od złożenia Aktu Ustanowienia Spółki (Certificate of Formation) w biurze Sekretarza Stanu. Taki dokument powinien zawierać nie tylko nazwę spółki LLC, ale również nazwę, siedzibę, adres i dane Agenta Rejestrowego (Registered Agent). Agent Rejestrowy powinien być upoważniony do odbioru dokumentów urzędowych w procesie tworzenia i rejestracji LLC. Powinien także mieć możliwość odbioru innych kierowanych do niej pism procesowych, takich jak pozwy, nakazy, skargi, wezwania oraz dokumenty wydawane w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Kolejny wymóg dotyczy rejestracji LLC, która ma więcej niż jednego członka. Przy założeniu takiej spółki należy wystąpić o nadanie Federalnego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

W procedurze rejestracji spółki LLC istotnym wymogiem jest zawarcie tzw. Umowy Operacyjnej pomiędzy jej członkami, a spółką LLC. Dotyczy sposobu jej funkcjonowania, także w przypadku, gdy taka spółka ma tylko jednego członka. Umowa Operacyjna wskazuje na odrębność samej spółki od wspólników. Ponadto, dokument ten określa podział własności, zakres działań oraz podział zysków, dzięki czemu zapobiega większości sporów pomiędzy wspólnikami. Umowa Operacyjna może określać sposób głosowania wymagany do zatwierdzenia określonych transakcji, w których uczestnicy spółka LLC. Reguluje również kwestie przystąpienia nowych członków do spółki oraz sposób partycypowania członków spółki w jej zyskach i stratach.

Spółka LLC może być utworzona w dowolnym stanie USA, również w takim, w którym nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Jeśli spółka LLC będzie prowadzić działalność w więcej niż jednym stanie, w którym ma swoją siedzibę, należy złożyć wniosek o nadanie takich uprawnień do lokalnego Sekretarza Stanu także w innych stanach. Zazwyczaj wymaga to przedstawienia dokumentu potwierdzającego kondycję firmy –
tzw. Certificate of Good Standing. Koszty założenia i utrzymania, podatki oraz wewnętrzne regulacje korporacyjne LLC różnią się w zależności od stanu. Dzięki temu takie stany jak Delaware, Wyoming czy Nevada są bardziej korzystne do prowadzenia działalności w takiej formie.

Po utworzeniu i rejestracji spółki LLC należy wystąpić do Internal Revenue Service (IRS) o nadanie numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN).
Jest to numer identyfikacyjny, którego spółka LLC powinna używać przy zakładaniu i używaniu rachunków bankowych, a także w rozliczeniach podatkowych dotyczących dochodów i zatrudnienia. Ponadto, w każdym stanie, w którym spółka LLC będzie prowadzić działalność gospodarczą, powinna złożyć wniosek do stanowego departamentu podatkowego o nadanie numeru identyfikacyjnego podatku od sprzedaży i zarejestrować się w stanowym departamencie pracy.

Organy i udziały w spółce LLC

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące narodowości członków lub menedżerów spółki LLC. Zatem mogą to być osoby fizyczne dowolnej narodowości lub spółki (w tym także osobowe lub trusty bez względu na kraj siedziby/ustanowienia). Dopuszcza się również możliwość, aby LLC miała tylko jednego członka (forma spółki jednoosobowej to tzw. Proprietorship).

Spółka LLC może być zarządzana przez jej członków (właścicieli) lub przez wybranych menedżerów. Jeśli dana spółka ma być zarządzana przez członków, działa podobnie jak spółka osobowa, a każdy członek ma takie same uprawnienia w procesie decyzyjnym. Jeśli członkowie zdecydują o wyborze menedżera lub menedżerów, działają oni wtedy w charakterze podobnym do zarządu spółki kapitałowej i są odpowiedzialni za sprawy spółki LLC.

Własność Limited Liability Company jest zbywalna, ale często trudniejsza do przeniesienia niż w przypadku spółek posiadających udziały (Corporation). W spółce LLC (o ile wspólnicy nie postanowią inaczej), wszyscy członkowie muszą wyrazić zgodę na przystąpienie do takiej spółki nowych członków lub zmianę wysokości udziału we własności istniejących członków.

Opodatkowanie spółki LLC

Spółki LLC są z zasady transparentne podatkowo, a więc nie są podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowaniu podlegają dochody ich wspólników (członków). Zatem wszelkie dochody lub straty z działalności gospodarczej spółki LLC są rozliczane na poziomie właścicieli i wykazywane w ich dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, tzw. opodatkowanie typu „pass-through”.

Jeśli spółka LLC osiąga dochody wyłącznie poza granicami Stanów Zjednoczonych i jej wspólnicy nie są rezydentami podatkowymi USA, to w praktyce oznacza, że spółka tego typu jest transparentna podatkowo. Innymi słowy, nie płaci ona żadnego podatku dochodowego w USA
(z pewnymi wyjątkami), a jako nierezydent jedynie uiszcza coroczną opłatę administracyjną.

Spółka LLC pozwala na tzw. opodatkowanie „pass-through”, ponieważ jej dochód nie jest opodatkowany na poziomie samej spółki. Jeśli spółka posiada więcej niż jednego wspólnika, musi ona złożyć zeznanie podatkowe. Spółki jednoosobowe są zwolnione z tego obowiązku. Każdy zysk lub strata wykazane w zeznaniu podatkowym spółki LLC jest przypisywany jej właścicielowi (lub właścicielom), którzy następnie muszą uwzględnić te informacje we własnych zeznaniach podatkowych i uiścić należny podatek.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o ochronie wierzycieli w reorganizacji transgranicznych dla Legalis

  11.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o fundacji rodzinnej dla Legalis

  25.01.2024 / Aktualności

  Patrycja Wieczorek o likwidacji publicznych spółek medialnych dla Prawo.pl

  17.08.2023 / Publikacje

  Rewolucja w reorganizacjach przedsiębiorstw, czyli o zbliżających się zmianach w KSH

  04.07.2023 / Publikacje

  Odpowiedzialność za długi fundatora w fundacji rodzinnej

  12.05.2023 / Publikacje

  Rezydencja podatkowa na Cyprze

  Powrót na górę