Sukces naszych prawników w sprawie dotyczącej karuzeli vatowskiej

17.02.2023 / Sukcesy / Podatki

Nasz klient reprezentowany przez dr Annę Kuleszyńską – Radcę prawnego w Dziale Prawa Podatkowego, otrzymał 16 lutego odpis korzystnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie przestępstwa karuzelowego w VAT. Nasz Klient zajmujący się obrotem stalą i olejami roślinnymi nieświadomie został wciągnięty w karuzelę vatowską.

Szczegóły sprawy i tezy zawarte w uzasadniającym wyroku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu uznał, że nasz Klient uczestniczył w karuzelowym oszustwie podatkowym w okresie od I 2012 r. do VI 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroki
z dnia 13 lipca 2022 r. uchylił tę decyzję i zaznaczył w szczególności, że:

 • kwestia czy VAT należny od innych transakcji został wpłacony do budżetu państwa, nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 • oszukańczy cel łańcucha transakcji, nie zmienia charakteru innych transakcji. Każda transakcja powinna być rozpatrywana indywidualnie;
 • nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej;
 • samo stwierdzenie ogólnych cech oszustwa nie może generować wniosku o tym, że podatnik wiedział albo mógł wiedzieć o procederze bez przeanalizowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i okoliczności w jakich ona się odbywała;
 • należy ocenić dobrą wiarę. Należy ustalić wzorzec staranności i ustalić czy podatnik działał z należytą starannością, wykonał czynności, których można racjonalnie od niego oczekiwać;
 • nie można zarzucać podatnikowi, że dokonuje on czynności pozorne dla ukrycia oszustwa, bez wskazania powodów takiego uznania;
 • do oceny działalności gospodarczej podatnika, niezbędne może okazać się powołanie biegłego;
 • w sytuacji gdy towary realnie istnieją, nie można stosować art. 108 ustawy o VAT;
 • czynienie przez organy podatkowe określonych wstępnych założeń nie może usprawiedliwiać braku wyjaśniania okoliczności i oceny ich w sposób nieobiektywny;
 • sformułowanie „chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.” odnosi się do sytuacji, gdy żądanie dotyczy tezy stwierdzonej na korzyść podatnika;
 • gdy podatnik nie mógł zaznajomić się z przesłuchaniami świadków (wyłączono je z materiału dowodowego) organ zobowiązany
  jest do ich powtórzenia;
 • dowodem jest nagranie, a nie sporządzony na jego podstawie protokół;
 • w sytuacji gdy brak jest rozstrzygnięcia sądów karnych wskazujących na legalność pozyskanych materiałów, to uznać trzeba, że takie materiały nie mogą być – same w sobie – dowodem w sprawie;
 • naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych może stanowić podstawę do uchylenia decyzji;
 • organy podatkowe powinny odnieść się do opinii biegłego sporządzanej na zlecenie podatnika.

Znaczenie wyroku

Tezy wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu mają doniosłe znaczenie w zasadzie dla wszystkich podatników. Organizatorzy tego procederu wykorzystują bowiem rzetelnych podatników celem utrudnienia
ich wykrycia i do przeniesienia odpowiedzialności na innych.

Gratulujemy całemu zespołowi oraz Klientowi pozytywnego rozstrzygnięcia!

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  20.05.2019 / Sukcesy

  Kolejny sukces prawników podatkowych kancelarii w postępowaniu przed NSA

  09.07.2018 / Sukcesy

  Sukces Kancelarii w precedensowej sprawie przed NSA

  28.06.2024 / Sukcesy

  Wygrana przed NSA w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

  27.06.2024 / Sukcesy

  Doradzaliśmy przy nabyciu nieruchomości na Mierzei Wiślanej

  24.06.2024 / Aktualności

  Mariusz Kowolik ponownie wybrany na Członka Zarządu Belgijskiej Izby Gospodarczej (BBC)

  20.06.2024 / Nagrody

  Otrzymaliśmy wyróżnienie w XXII Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita

  Powrót na górę