Sukces przed KIO w sprawie wadliwych postanowień wadium w formie niepieniężnej

Dnia 22 marca br. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok (KIO 669/23) uwzględniający odwołanie wniesione w imieniu naszego Klienta. Sprawa dotyczyła nieprawidłowo złożonego wadium w formie poręczenia/gwarancji. Za reprezentację Klienta odpowiedzialni byli nasi prawnicy z Działu Prawa Zamówień Publicznych.

Szczegóły sprawy

Wczoraj (22 marca 2023 r.) Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok (KIO 669/23) uwzględniający odwołanie wniesione w imieniu naszego Klienta.

KIO w całości podzieliła argumentację prawną naszych ekspertów z zakresu zamówień publicznych, iż wadium w formie poręczenia/gwarancji wniesione przez wybranego wykonawcę zostało złożone w nieprawidłowy sposób, wskutek czego, cała oferta podlega odrzuceniu.

Izba wskazała, iż nie do pogodzenia z przepisami Prawa zamówień publicznych jest wadium wniesione w formie niepieniężnej, którego treść wskazuje, iż gwarancja/poręczenie wygasa w przypadkach stanowiących przesłanki do zwrotu wadium.

Tym samym Izba podzieliła stanowisko, iż należy odróżnić instytucję wygaśnięcia gwarancji wadialnej od zwrotu wadium, które w spornym poręczeniu zostały utożsamione.

KIO zgodziła się z argumentacją Odwołującego, iż takie postanowienia prowadzą do przedwczesnego wygaśnięcia wadium, wbrew przepisom Prawa zamówień publicznych.

Skład zespołu

Klienta reprezentowało przed KIO dwoje ekspertów z Działu Prawa Zamówień Publicznych: Marta Owczarczyk – Radca prawny, Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy oraz Michał Szczęsny – Radca prawny.