Przy kawie o prawie

Compliance w przedsiębiorstwie

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej. Zapytaj o ofertę: tel.: +48 603 597 520, e-mail: j.pietras@siw.pl

Patron merytoryczny:

PRELEGENCI

BEATA WOCH
Adwokat, Partner

Beata Woch specjalizuje się w opracowywaniu strategii okołoprocesowej i prowadzeniu procesów karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych o charakterze gospodarczym. Reprezentuje interesy przedsiębiorców – zarówno wierzycieli jak też dłużników – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Prewencyjnie opracowuje plany minimalizacji ryzyka gospodarczego…

Czytaj więcej

Program wydarzenia

10:00-12:00 – Podczas śniadania biznesowego zostaną przedstawione najistotniejsze kwestie:

  • Compliance w przedsiębiorstwie – aktualności praktyczne.
  • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – przesłanki odpowiedzialności.
  • Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.
  • Praktyczne sposoby zastosowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
  • Kodeksy etyczne, antykorupcyjne, internal investigation, forensic audit i inne wdrożenia niezbędne do przeprowadzenia w zw. z wejściem w życie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
  • Praktyczne aspekty przebiegu postępowania przygotowawczego i uprawnienia świadka/podejrzanego w kontekście udziału pracownika lub przedsiębiorstwa w procesie karnym.

12:00 – Zakończenie śniadania biznesowego

Po śniadaniu zapraszamy naszych Klientów na indywidualne bezpłatne konsultacje z Prelegentami.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl