Szkolenia płatne

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Praktyczne wskazówki dotyczące przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej. Zapytaj o ofertę: tel.: +48 603 597 520, e-mail: j.pietras@siw.pl

Patron merytoryczny:

PRELEGENCI

Marcin Frąckowiak,
Radca Prawny – odpowiedzialny za pracę Działu Prawa Pracy Kancelarii na terenie Śląska.

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 • Nowa część „D” akt osobowych,
 • Nowe dokumenty w aktach osobowych,
 • Zmiana postaci dokumentacji na elektroniczną – jakie są warunki cyfryzacji dokumentacji?
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 • Nowe zasady wydawania dokumentacji na wniosek pracownika lub członków jego rodziny,
 • Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych zasad, zasady dotyczące nowych pracowników a pracowników już zatrudnionych.

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Jak skrócić okres przechowywania dokumentacji dla osób już pozostających w zatrudnieniu?
 • Elementy raportu informacyjnego do ZUS, jak go sporządzić zgodnie z prawem?
 • Czy warto skracać okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Niszczenie dokumentacji pracowniczej, jak to zrobić aby nie naruszyć przepisów?

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

 • Nowy dokument informacyjny jaki pracodawca będzie musiał wydawać wraz ze świadectwem pracy,
 • Informowanie o zmianie postaci dokumentacji pracowniczej,
 • Informowanie o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • Informowanie o ryzyku zniszczenia dokumentacji pracowniczej.

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl