Szkolenia płatne

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE I PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE, wybór, wdrożenie i funkcjonowanie w praktyce.

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej. Zapytaj o ofertę: tel.: +48 603 597 520, e-mail: j.pietras@siw.pl

Pobierz folder szkoleniowy

Patron merytoryczny:


PRELEGENCI

Marcin Frąckowiak,
Radca Prawny – odpowiedzialny za pracę Działu Prawa Pracy Kancelarii na terenie Śląska.

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Czytaj więcej

ROBERT BŁASZCZYK,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Ekspert opieki medycznej oraz programów emerytalnych Licencjonowany broker ubezpieczeniowy.

Doświadczenie z benefitach pracowniczych zdobywał w Medicover (1996-1998), Centrum Medycznym Damiana (1998- 2006), Generali Życie (2006-2009) oraz Aon Risk Solution (2009-2017). Począwszy od czerwca 2017 Dyrektor Zarządzający Benefit Consulting Sp. z o. o

Program wydarzenia

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

Charakterystyka systemów emerytalnych w Polsce

 • I FILAR –ZUS
 • II FILAR – OFE
 • III FILAR – PPE, IKE, IKZE

Zmiany legislacyjne w systemie emerytalnym

 • Przyczyny zmian regulacyjnych
 • Aktualny stan prawny

PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) rozwiązanie w ramach III Filaru

 • PPE jako alternatywa do PPK
 • Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • PPK A PPE porównanie poszczególnych elementów

Obowiązki pracodawców związane z zarządzaniem PPK

 • Podział obowiązków w firmie związanych z wdrożeniem PPK
 • Wyznaczenie wysokość i struktury składek
 • Tworzenie umów, wybór podmiotu zarządzającego

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

 • Przeprowadzanie konsultacji w kwestii wyboru instytucji
 • Składanie oświadczeń – uczestnictwa, rezygnacji, podział środków

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji finansowej

Obowiązki wobec państwa w związku z nadzorem państwa

Ryzyko i odpowiedzialność pracodawców w związku z nieprawidłowym zarządzaniem PPK

 • Roszczenia pracowników, instytucji finansowych
 • Sankcje karne i administracyjne

Podczas szkolenia zostaną poprowadzone praktyczne warsztaty na podstawie wyliczeń, by przedstawić opłacalność projektów.

15:30 Zakończenie szkolenie wręczenie dyplomów uczestnictwa

Benefit Consulting:

Specjalistyczna Spółka brokersko-konsultingowa zajmująca się wyłącznie programami pracowniczymi Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie konstruowania i prowadzenia programów pracowniczych Spółkę tworzą doświadczeni eksperci od ubezpieczeń na życie, programów emerytalnych, programów medycznych, programów NNW, programów kafeteryjnych

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl