Dział Prawa Administracyjnego

Przeprowadzamy audyty obejmujące weryfikację należytej ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz przygotowujemy i wdrażamy wymagane prawem dokumenty opisujące procedury związane z przetwarzania danych osobowych.

Prowadzimy postępowania o udostępnienie informacji publicznych zarówno po stronie wnioskodawców jak również podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych.

Prowadzimy postępowania sądowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami, jak również spec-ustawy.
  • Praktyczne aspekty zastosowania specustawy mieszkaniowej (lex deweloper). Omówienie najważniejszych zmian prawnych wpływających na realizację inwestycji mieszkaniowych.
  • Omówienie nałożonych na przedsiębiorstwo wymogów związanych z ochroną danych osobowych. Praktyczne wyjaśnienie zasad ochrony danych osobowych oraz opracowania i wdrożenia procedur ich ochrony.
  • Praktyczne aspekty rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej przez organy administracji publicznej, a także przedsiębiorstwa wykonujące zadania publiczne, bądź gospodarujące mieniem publicznym.
  • Prawo budowlane ogólne – podstawowe aspekty prawa budowlanego w praktyce ich stosowania.

Kontakt w sprawie szkoleń:

kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]