Dział Prawa Administracyjnego

Proponowane tematy szkoleń:

  • Wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami, jak również spec-ustawy.
  • Praktyczne aspekty zastosowania specustawy mieszkaniowej (lex deweloper). Omówienie najważniejszych zmian prawnych wpływających na realizację inwestycji mieszkaniowych.
  • Omówienie nałożonych na przedsiębiorstwo wymogów związanych z ochroną danych osobowych. Praktyczne wyjaśnienie zasad ochrony danych osobowych oraz opracowania i wdrożenia procedur ich ochrony.
  • Praktyczne aspekty rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej przez organy administracji publicznej, a także przedsiębiorstwa wykonujące zadania publiczne, bądź gospodarujące mieniem publicznym.
  • Prawo budowlane ogólne – podstawowe aspekty prawa budowlanego w praktyce ich stosowania.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Dział Prawa Administracyjnego

Zapytaj o szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę