Dział Prawa Administracyjnego

Przeprowadzamy audyty obejmujące weryfikację należytej ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz przygotowujemy i wdrażamy wymagane prawem dokumenty opisujące procedury związane z przetwarzania danych osobowych.

Prowadzimy postępowania o udostępnienie informacji publicznych zarówno po stronie wnioskodawców jak również podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych.

Prowadzimy postępowania sądowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Praktyczne aspekty zastosowania specustawy mieszkaniowej (lex deweloper). Omówienie najważniejszych zmian prawnych wpływających na realizację inwestycji mieszkaniowych.
  • Praktyczne aspekty wprowadzonych w 2015r. Zmian w prawie budowlanym związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, a także rozszerzających uprawnienia do realizacji inwestycji w oparciu o zgłoszenia budowlane.
  • Omówienie nałożonych na przedsiębiorstwo wymogów związanych z ochroną danych osobowych. Praktyczne wyjaśnienie zasad ochrony danych osobowych oraz opracowania i wdrożenia procedur ich ochrony.
  • Praktyczne aspekty rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej przez organy administracji publicznej, a także przedsiębiorstwa wykonujące zadania publiczne, bądź gospodarujące mieniem publicznym.
  • Prawo budowlane ogólne – podstawowe aspekty prawa budowlanego w praktyce ich stosowania.

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. [czytaj dalej]