Dział Prawa Karnego

Udzielamy wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Doradzamy w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym.

Podejmujemy się obrony oskarżonych i obwinionych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko m.in.: obowiązkom podatkowym, obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, obrotowi dewizowemu.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Przestępczość zorganizowana i gospodarcza.
  • Skuteczne sposoby dochodzenia i egzekwowania roszczeń finansowych w toku postępowania karnego.
  • Nowe instrumenty egzekwowania naprawienia szkody w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego.
  • Nowelizacja kodeksu postępowania karnego – najważniejsze zmiany. Pozytywne i negatywne aspekty zmian dla uczestników postępowania.
  • Odpowiedzialność karnoprawna członków organów spółek w aspekcie organizacyjno-prawnym oraz finansowym.
  • Jak zachować bezpieczeństwo w korespondencji mailowej w zakresie obiegu informacji i komunikowania się w firmie?

Kontakt w sprawie szkoleń:

kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]