Dział Prawa Podatkowego

Proponowane tematy szkoleń:

 • Opodatkowanie fundacji rodzinnych:
   • Wprowadzenie do fundacji rodzinnych ze wskazaniem kto i kiedy powinien rozważyć jej utworzenie;
   • Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej (CIT, PIT i podatek od spadków i darowizn);
   • Zasady opodatkowania beneficjentów fundacji rodzinnych;
   • Rozliczenie fundacji rodzinnej w praktyce.
 • Ryczałt od dochodów spółek, czyli „CIT estoński”:
   • Dla kogo jest estoński CIT estoński;
   • Korzyści wynikające z estońskiego CIT;
   • Kiedy należy zapłacić podatek na estońskim CIT;
   • Jak przejść na estoński CIT.
 • Roczne rozliczenia podatkowe CIT na tle ostatnich zmian:
   • Wejście w życie podatku minimalnego – kogo dotyczy i jak go rozliczyć;
   • Rozliczenie ulgi za złe długi – teraz bez załącznika CIT/WZ;
   • Ceny transferowe – kto jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i jakie nastąpiły zmiany w przepisach na przestrzeni ostatnich lat.
 • KSeF i faktury ustrukturyzowane – obowiązki po stronie przedsiębiorców:
   • Podmioty zobligowane, a podmiotu uprawnione do korzystania z KSeF;
   • Czym są faktury ustrukturyzowane;
   • Na czym będą polegały nowe zasady wystawiania faktur;
   • Jakie sankcje grożą podatnikowi za niedostosowanie się do nowych regulacji.
 • Wyzwania związane ze stosowaniem struktury opartej na 50% KUP:
   • Wymogi formalne struktury opartej na 50% KUP;
   • Przegląd najnowszych interpretacji i wyroków dotyczących stosowania 50% KUP;
   • Obszary budzące największe wątpliwości w praktycznym stosowaniu struktury;
   • Analiza przypadków kwestionowanych w trakcie kontroli podatkowych.
 • Zagraniczne wyjazdy pracownicze:
   • Oddelegowanie a podróż służbowa;
   • Rodzaje oddelegowania;
   • Polityki pracodawców dotyczące pracowników migrujących;
   • Formalnoprawne podstawy oddelegowań;
   • Płatnik składek.
 • Roczne rozliczenia podatkowe PIT – odliczenia i zwolnienia:
   • Rezydencja podatkowa;
   • Przykładowe odliczenia od dochodu i podatku;
   • Objaśnienia dot. ulgi dla młodych, dla rodzin 4+, na powrót oraz dla pracujących seniorów;
   • Opodatkowanie dochodów z najmu;
   • Zasady opodatkowania dochodów kapitałowych;
   • Danina solidarnościowa.
 • Ulgi podatkowe (ogólna charakterystyka tj. kto może skorzystać i na jakich zasadach, wyłączenia, najciekawsze orzecznictwo):
   • Ulga IP BOX;
   • Ulga B+R;
   • Ulga sponsoringowa;
   • Ulga na robotyzację;
   • Ulga konsolidacyjna.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Dział Prawa Podatkowego

Zapytaj o szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę