Dział Prawa Pracy

Pomagamy naszym Klientom organizować pracę w sposób najbardziej efektywny, ale jednocześnie zgodny z przepisami. Dbamy aby organizacja pracy uwzględniała zarówno potrzeby Pracodawcy, jak również prawa pracownika (m.in. okresy odpoczynku, dni wolne, przerwy w pracy).

Wspomagamy Klientów w procesach decyzyjnych związanych zatrudnieniem. Opracowujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne, umowy o świadczenie usług z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również wszelkie inne rodzaje umów które mogą być podstawą zatrudnienia. Wspieramy przy podejmowaniu trudnych decyzji związanych z redukcją zatrudnienia.

Zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo chroniąc nie tylko ich mienie, ale także wiedzę i doświadczenie niezbędne do zdobycia pozycji lidera. Dbamy o to, aby takie informacje pozostały w poufności nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy (lub innej formy zatrudnienia), ale także po jej ustaniu.

Proponowane tematy szkoleń:

 • Zmiany w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 2016 r.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne i zmiany w zakresie wynagrodzenia zleceniobiorców.
 • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2016 r.
 • Wydłużony termin na odwołanie pracownika od wypowiedzenia i nowe zasady wydawania świadectwa pracy.
 • Zmiany dot. obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagradzania.
 • Zmiany dot. obowiązku tworzenia Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Zmiany dot. zasad współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone.
 • E-zwolnienia i związane z tym zasady powiadomienia pracodawcy o usprawiedliwionej nieobecności w pracy, platforma PUE- ZUS w kontekście uprawnień pracodawcy.
 • Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Dyrektywa UE CRD IV i tzw. nowa ustawa kominowa- nowe zasady wynagradzania pracowników zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi oraz instytucjami finansowymi.
 • Zarządzanie załogą pracowniczą – szkolenie adresowane do kadry kierowniczej.
 • Wykonywanie pracy w ramach telepracy.
 • Elastyczne formy zatrudnienia.
 • Praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. [czytaj dalej]