Dział Prawa Pracy

Proponowane tematy szkoleń:

 • Zmiany w prawie pracy – ujęcie praktyczne.
 • Praca zdalna, w tym praca zdalna z zagranicy.
 • Elastyczne formy zatrudnienia.
 • Zagadnienia praktyczne związane z wydawaniem regulaminów pracy i wynagradzania.
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwestie praktyczne.
 • Czas pracy – kwestie praktyczne.
 • Rozwiązywanie umów o pracę – kwestie praktyczne, najczęstsze błędy pracodawców.
 • Szczególna ochrona pracowników.
 • Reorganizacje i restrukturyzacje w firmie z perspektywy prawa pracy.
 • Mobbing i inne sytuacje niepożądane w środowisku pracy.
 • Dochodzenie roszczeń przez pracowników – kwestie praktyczne.
 • Kontrole pracodawcy przez PIP i ZUS – co warto wiedzieć i jak się przygotować.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne.
 • Umowy o zakazie konkurencji w prawie pracy; przejęcie lub próba przejęcia pracownika od konkurencji jako czyny nieuczciwej konkurencji.
 • Współpraca z agencjami pracy tymczasowej i firmami świadczącymi usługi na zasadzie outsourcingu.
 • Współpraca z organizacjami związkowymi i radami pracowników – kwestie praktyczne.
 • Spory zbiorowe – kwestie praktyczne.
 • Prawo pracy dla menadżerów.
 • Własność intelektualna w stosunkach zatrudnienia.
 • RODO w pracy działów HR – co warto wiedzieć, kwestie praktyczne.
 • Ochrona dóbr osobistych i informacji poufnych pracodawcy.
 • Kontrola pracowników, zgodne z prawem stosowanie monitoringu oraz wykorzystywanie wizerunku pracowników przez pracodawcę.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Dział Prawa Pracy

Zapytaj o szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę