Dział Prawa Rynku Kapitałowego

W sposób kompleksowy pomagamy w zakresie uzyskiwania stosownych licencji oraz przygotowania struktur i procedur wewnętrznych instytucji finansowych, w tym również w obcych jurysdykcjach.

Świadczymy usługi wsparcia compliance instytucji finansowych, w tym Inspektorów Nadzoru i systemu zarządzania ryzykiem.

Tworzymy struktury indywidualne wykorzystywane dla zarządzania i optymalizacji działalności grup kapitałowych, indywidualnych projektów inwestycyjnych, optymalizacji zysków z inwestycji, stosowania poręczeń, obsługi wierzytelności czy jako substytut emisji obligacji lub subskrypcji akcji.

Tworzymy dokumentację wewnętrzną funduszy inwestycyjnych, wspomagamy dobór współpracowników i prowadzimy negocjacje z towarzystwami funduszy, a także wsparcie po utworzeniu funduszu.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Zarządzanie ryzykiem w bankach – Rekomendacja P oraz praktyka w obliczu zmian regulacyjnych.
  • MIFID II – prawidłowe wdrożenie i interpretacja.
  • Prawne aspekty pakietu regulacyjnego MIFID II.
  • Prawne aspekty pakietu regulacyjnego PSD II.
  • Konflikty interesów w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
  • Blockchain i kryptowaluty – proces oferowania oraz zgodność z ustawodawstwem różnych państw.
  • Outsourcing regulowany dla firm inwestycyjnych.
  • Marketing i reklama firm inwestycyjnych – podejście praktyczne.
  • Instytucja finansowa przed sądem – techniki prowadzenia sporów.

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. [czytaj dalej]