Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Proponowane tematy szkoleń:

 • Tajemnica zawodowa w TFI i firmach inwestycyjnych – aspekty praktyczne.
 • Rozporządzenie MAR – zmiany dla spółek publicznych.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
 • Zarządzanie ryzykiem w TFI.
 • ESG w firmach inwestycyjnych. Wymogi w zakresie zarządzania produktowego.
 • Doradztwo inwestycyjne.
 • Funkcjonowanie alternatywnych spółek inwestycyjnych.
 • Zarządzanie ryzykiem w bankach – Rekomendacja P oraz praktyka w obliczu zmian regulacyjnych.
 • MIFID II – prawidłowe wdrożenie i interpretacja.
 • Prawne aspekty pakietu regulacyjnego MIFID II.
 • Prawne aspekty pakietu regulacyjnego PSD II.
 • Konflikty interesów w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
 • Blockchain i kryptowaluty – proces oferowania oraz zgodność z ustawodawstwem różnych państw.
 • Outsourcing regulowany dla firm inwestycyjnych.
 • Marketing i reklama firm inwestycyjnych – podejście praktyczne.
 • Instytucja finansowa przed sądem – techniki prowadzenia sporów.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Zapytaj o szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę