Dział Prawa Rynku Kapitałowego

W sposób kompleksowy pomagamy w zakresie uzyskiwania stosownych licencji oraz przygotowania struktur i procedur wewnętrznych instytucji finansowych, w tym również w obcych jurysdykcjach.

Świadczymy usługi wsparcia compliance instytucji finansowych, w tym Inspektorów Nadzoru i systemu zarządzania ryzykiem.

Tworzymy struktury indywidualne wykorzystywane dla zarządzania i optymalizacji działalności grup kapitałowych, indywidualnych projektów inwestycyjnych, optymalizacji zysków z inwestycji, stosowania poręczeń, obsługi wierzytelności czy jako substytut emisji obligacji lub subskrypcji akcji.

Tworzymy dokumentację wewnętrzną funduszy inwestycyjnych, wspomagamy dobór współpracowników i prowadzimy negocjacje z towarzystwami funduszy, a także wsparcie po utworzeniu funduszu.

Proponowane tematy szkoleń:

 • Tajemnica zawodowa w TFI i firmach inwestycyjnych – aspekty praktyczne.
 • Rozporządzenie MAR – zmiany dla spółek publicznych.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
 • Zarządzanie ryzykiem w TFI.
 • ESG w firmach inwestycyjnych. Wymogi w zakresie zarządzania produktowego.
 • Doradztwo inwestycyjne.
 • Funkcjonowanie alternatywnych spółek inwestycyjnych.
 • Zarządzanie ryzykiem w bankach – Rekomendacja P oraz praktyka w obliczu zmian regulacyjnych.
 • MIFID II – prawidłowe wdrożenie i interpretacja.
 • Prawne aspekty pakietu regulacyjnego MIFID II.
 • Prawne aspekty pakietu regulacyjnego PSD II.
 • Konflikty interesów w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
 • Blockchain i kryptowaluty – proces oferowania oraz zgodność z ustawodawstwem różnych państw.
 • Outsourcing regulowany dla firm inwestycyjnych.
 • Marketing i reklama firm inwestycyjnych – podejście praktyczne.
 • Instytucja finansowa przed sądem – techniki prowadzenia sporów.

Kontakt w sprawie szkoleń:

kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]