Dział Prawa Własności Intelektualnej

Badamy zdolność rejestrową znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych.

Prowadzimy wszelkie postępowania rejestrowe lub sporne, zarówno przed urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą. Prowadzimy procesy sądowe i sądowo-administracyjne dotyczące praw własności intelektualnej.

Prowadzimy postępowania przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) oraz przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Chronimy prawa wyłączne przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w toku postępowań karnych.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Klauzule w umowach B2B.
  • Problematyka praw autorskich w umowach.
  • Efektywna strategia zarządzania własnością intelektualną jako kluczowy element strategii biznesowej nowoczesnego przedsiębiorstwa.
  • Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Korzyści, ryzyka, koszty.
  • Transfer technologii i komercjalizacja własności intelektualnej.
  • Ochrona dóbr osobistych (producentów i współtwórców) w czasie produkcji, dystrybucji i eksploatacji filmu, praktyka, orzecznictwo.
  • Prawne aspekty rozpowszechniania wizerunku (aktorów, osób anonimowych, dzieci).
  • Ochrona i egzekucja praw do artystycznych wykonańaktorów i innych artystów wykonawców.
  • Prawo do opracowania obrazu filmowego –klauzule zabezpieczające interesy producentów.
  • Umowy licencyjne w branży kreatywnej –na co należy uzyskać zgodę twórców; analiza konkretnych klauzul umownych.

Kontakt w sprawie szkoleń:

kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]