Dział Prawa Własności Intelektualnej

Proponowane tematy szkoleń:

  • Klauzule w umowach B2B.
  • Problematyka praw autorskich w umowach.
  • Efektywna strategia zarządzania własnością intelektualną jako kluczowy element strategii biznesowej nowoczesnego przedsiębiorstwa.
  • Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Korzyści, ryzyka, koszty.
  • Transfer technologii i komercjalizacja własności intelektualnej.
  • Ochrona dóbr osobistych (producentów i współtwórców) w czasie produkcji, dystrybucji i eksploatacji filmu, praktyka, orzecznictwo.
  • Prawne aspekty rozpowszechniania wizerunku (aktorów, osób anonimowych, dzieci).
  • Ochrona i egzekucja praw do artystycznych wykonań aktorów i innych artystów wykonawców.
  • Prawo do opracowania obrazu filmowego – klauzule zabezpieczające interesy producentów.
  • Umowy licencyjne w branży kreatywnej – na co należy uzyskać zgodę twórców; analiza konkretnych klauzul umownych.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Dział Prawa Własności Intelektualnej

Zapytaj o szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę