Dział Prawa Zamówień Publicznych

Proponowane tematy szkoleń:

  • Wewnętrzne postępowania przetargowe (zamówienia poniżej kwoty 130.000 zł netto).
  • Zasady swobody umów i jej ograniczenia w prawie zamówień publicznych.
  • Konsorcjum – spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, razem czy osobno?
  • Warunki stawiane wykonawcom i kryteria oceny ofert – dobre praktyki w świetle przykładowych postępowań na tle orzecznictwa KIO.
  • Konflikt interesów – zasady i praktyka.
  • Udzielanie zamówień publicznych finansowanych ze środków UE – Zasada konkurencyjności a Prawo zamówień publicznych.
  • Zmowa przetargowa – jak ją zidentyfikować i wyeliminować.
  • Środki ochrony prawnej – zasady postępowania przed KIO i Sądem Zamówień.
  • Kontrola w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem postępowań o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Dział Prawa Zamówień Publicznych

Zapytaj o szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę