Dział Prawa Zamówień Publicznych

Oferujemy doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapewniamy pełne wsparcie prawne dla Wykonawców podczas składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie przygotowywania korespondencji kierowanej do Zamawiających, weryfikacji warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty, a także przygotowania odwołań i reprezentacji Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych.

W przypadku trybów negocjacyjnych wspieramy i dbamy o interes Klienta podczas negocjacji.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców.
  • Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających.
  • Wewnętrzne postępowania przetargowe.
  • Zasady swobody umów i jej ograniczenia w prawie zamówień publicznych.
  • Konsorcjum – spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, razem czy osobno?
  • Warunki stawiane wykonawcom i kryteria oceny ofert – dobre praktyki w świetle przykładowych postępowań na tle orzecznictwa KIO.
  • Nowe prawo zamówień publicznych – kierunki zmian.
  • Nowe prawo restrukturyzacyjne – reforma prawa upadłościowego.
  • Jak wygrać przetarg – przygotowanie najkorzystniejszej oferty.
  • Warunki udziału w postępowaniu – jak sprecyzować aby nie naruszać konkurencji i nie ograniczać dostępu do zamówienia.

Kontakt w sprawie szkoleń:

kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]