Dział Prawa Zamówień Publicznych

Oferujemy doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapewniamy pełne wsparcie prawne dla Wykonawców podczas składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie przygotowywania korespondencji kierowanej do Zamawiających, weryfikacji warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty, a także przygotowania odwołań i reprezentacji Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych.

W przypadku trybów negocjacyjnych wspieramy i dbamy o interes Klienta podczas negocjacji.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Zasady swobody umów i jej ograniczenia w prawie zamówień publicznych.
  • Konsorcjum – spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, razem czy osobno?
  • Warunki stawiane wykonawcom i kryteria oceny ofert – dobre praktyki w świetle przykładowych postępowań na tle orzecznictwa KIO.
  • Nowe prawo zamówień publicznych – kierunki zmian.
  • Nowe prawo restrukturyzacyjne – reforma prawa upadłościowego.
  • Prawo zamówień publicznych – jak to działa.
  • Jak wygrać przetarg – przygotowanie najkorzystniejszej oferty.
  • Warunki udziału w postępowaniu – jak sprecyzować aby nie naruszać konkurencji i nie ograniczać dostępu do zamówienia.

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. [czytaj dalej]