Funkcjonowanie alternatywnych spółek inwestycyjnych

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Czym jest alternatywna spółka inwestycyjna (ASI);
 • Podmioty wyłączone są spod regulacji ASI;
 • W jakiej formie możliwe jest prowadzenie ASI;
 • Jak dostosować umowę/statut spółki do wymogów ASI;
 • ASI a fundusze inwestycyjne;
 • Podmioty zarządzające ASI;
 • Zarządzający ASI – wpis do rejestru, zezwolenie, wymogi regulacyjne KNF;
 • Rola i działalność inwestycyjna ASI;
 • ASI na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – warunki zastosowania zwolnienia
  z CIT;
 • ASI na gruncie podatku od towarów i usług (VAT);
 • Inwestycje kapitałowe a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC);
 • ASI jako schemat podatkowy.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Funkcjonowanie alternatywnych spółek inwestycyjnych

Zapytaj o szkolenie

Prelegenci

Katarzyna Majer-Gębska

Managing Counsel, Radca prawny

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, prawie handlowym i finansowym. Posiada również praktykę p... Czytaj więcej

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę