Dział Prawa Imigracyjnego

Proponowane tematy szkoleń:

  • Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca? Powierzenie pracy w Polsce cudzoziemcom z UE oraz państw trzecich, w tym obywateli Ukrainy.
  • Delegowanie pracowników do państw UE – wymiar praktyczny.
  • Cudzoziemiec na polskim rynku pracy w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych.
  • Outsourcing procesowy w kontekście legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Dział Prawa Imigracyjnego

Zapytaj o szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę