Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Zapewniamy kompleksową obsługę procedur legalizacyjnych. Z powodzeniem reprezentujemy Klientów, będących pracodawcami, jak i samych cudzoziemców, we wszelkiego rodzaju postępowaniach, przede wszystkim dotyczących rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, wydawania zezwoleń na pracę, wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE.

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu wiz, w szczególności zezwalających na podjęcie w Polsce pracy oraz doradzamy im w prawnych i praktycznych kwestiach pobytu w Polsce. Doradzamy w zakresie obowiązków pracodawców w związku z zatrudnieniem cudzoziemców.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
  • Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców z UE i spoza UE.

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. [czytaj dalej]