Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Zapewniamy kompleksową obsługę procedur legalizacyjnych. Z powodzeniem reprezentujemy Klientów, będących pracodawcami, jak i samych cudzoziemców, we wszelkiego rodzaju postępowaniach, przede wszystkim dotyczących rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, wydawania zezwoleń na pracę, wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE.

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu wiz, w szczególności zezwalających na podjęcie w Polsce pracy oraz doradzamy im w prawnych i praktycznych kwestiach pobytu w Polsce. Doradzamy w zakresie obowiązków pracodawców w związku z zatrudnieniem cudzoziemców.

Proponowane tematy szkoleń:

  • Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca? zatrudnianie w Polsce cudzoziemców z UE i spoza UE, w tym cudzoziemców z Ukrainy.
  • Delegowanie pracowników za granicę w ramach UE.
  • Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
  • Cudzoziemiec na polskim rynku pracy w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych. Szanse i zagrożenia.

Kontakt w sprawie szkoleń:

kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]