Tajemnica zawodowa w TFI i firmach inwestycyjnych – aspekty praktyczne

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Główne zagadnienia

 • Tajemnica zawodowa – definicja, zakres;
 • Podmioty i osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej;
 • Zasady i warunki dostępu do informacji objętych tajemnicą zawodową;
 • Zasady przetwarzania informacji objętych tajemnicą zawodową przez outsourcerów oraz podmioty trzecie m.in. agentów firm inwestycyjnych (AFI), agentów transferowych (AT), depozytariuszy, dystrybutorów funduszy inwestycyjnych;
 • Przetwarzanie informacji objętych tajemnicą zawodową w systemach informatycznych (m. in. aplikacje tradingowe, systemy zarządzania ryzykiem, CRMy);
 • Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową w ramach grup kapitałowych (umowy, sprawozdawczość wewnętrzna);
 • Rola i zadania komórek nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance);
 • Oczekiwania i praktyka nadzorcza KNF – wytyczne, stanowiska, orzecznictwo;
 • Tajemnica zawodowa, a zasady przetwarzania danych osobowych (RODO);
 • Odpowiedzialność z tytułu ujawnienia informacji objętych tajemnicą zawodową;
 • Case studies (najczęściej występujące problemy).

Szkolenie adresowane jest m. in. do:

Inspektorów Nadzoru, pracowników komórek nadzoru zgodności działalności z prawem oraz pracowników innych jednostek organizacyjnych:

 • firm inwestycyjnych,
 • banków prowadzących działalność maklerską,
 • towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • agentów transferowych,
 • depozytariuszy,
 • dystrybutorów funduszy inwestycyjnych.

Nie zwlekaj!

Tytuł: Tajemnica zawodowa w TFI i firmach inwestycyjnych – aspekty praktyczne

Zapytaj o szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Powrót na górę