Szkolenia zamknięte

Szkolenie certyfikujące dla pracowników informujących klientów o usługach maklerskich i instrumentach będących ich przedmiotem

Patron merytoryczny:

Zgodnie z Par. 41 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych firma inwestycyjna ma obowiązek zatrudniać pracowników informujących klientów o usługach maklerskich i instrumentach będących ich przedmiotem, którzy posiadają odpowiednie kompetencje.

PRELEGENCI

Rafał Wojciechowski,
Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.

Czytaj więcej

Anna Grygo,
Radca Prawny

Od 2000 roku, od początku kariery zawodowej, związana jest z instytucjami finansowymi i rynkami kapitałowymi. Współpracowała m.in. z renomowaną kancelarią prawną, w której doradzała w zakresie interpretacji prawa bankowego, przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych, papierów wartościowych, działalności maklerskiej.

Czytaj więcej

Piotr Żelek,
Radca Prawny

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z wdrażaniem i stosowaniem regulacji unijnych w działalności podmiotów rynku kapitałowego (m. in. AML IV, CRD IV/CRR, Dyrektywa Prospektowa, MAR, MiFID II/MIFIR, PRIIP, UCITS V, ZAFI), a także w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

Program wydarzenia

1. Moduł produktowy
W ramach modułu produktowego zostaną omówione:

 • instrumenty finansowe adekwatne do prowadzonej działalności
 • ryzyka
 • wymogi dotyczące informacji kierowanych do klientów i potencjalnych klientów
 • dokumentacja przekazywana klientowi
 • ocena odpowiedniości/adekwatności oraz stosowanie wymogów product governance

2. Moduł usług inwestycyjnychy
W ramach modułu usług inwestycyjnych zostaną omówione:

 • usługi inwestycyjne cechy charakterystyczne i zasady ich świadczenia
 • usługa oferowania i subemisji akcji oraz obligacji
 • zakres informacji przekazywanych klientom w związku ze świadczeniem usługi
 • zasady dotyczące ochrony informacji i przeciwdziałania praniu pieniędzy

3. Moduł praktyczno – ekonomiczny
W ramach modułu praktyczno – ekonomicznego zostaną omówione:

 • wycena produktów finansowych
 • funkcjonowanie rynku finansowego

Podczas wydarzenie odbędzie się lunch oraz przerwy kawowe w czasie których będzie możliwość networkingu.

Szkolenie oferujemy formie zamkniętej. Program szkolenia może zostać odpowiednio zmodyfikowany do Państwa potrzeb. Na Państwa życzenie jesteśmy gotowi rozszerzyć szkolenie.

Zapytaj o ofertę. Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl