Szkolenia zamknięte

Szkolenie certyfikujące dla pracowników informujących klientów o usługach maklerskich i instrumentach będących ich przedmiotem

Patron merytoryczny:

Zgodnie z Par. 41 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych firma inwestycyjna ma obowiązek zatrudniać pracowników informujących klientów o usługach maklerskich i instrumentach będących ich przedmiotem, którzy posiadają odpowiednie kompetencje.

Program wydarzenia

Program wydarzenia

1. Moduł produktowy
W ramach modułu produktowego zostaną omówione:

 • instrumenty finansowe adekwatne do prowadzonej działalności
 • ryzyka
 • wymogi dotyczące informacji kierowanych do klientów i potencjalnych klientów
 • dokumentacja przekazywana klientowi
 • ocena odpowiedniości/adekwatności oraz stosowanie wymogów product governance

2. Moduł usług inwestycyjnychy
W ramach modułu usług inwestycyjnych zostaną omówione:

 • usługi inwestycyjne cechy charakterystyczne i zasady ich świadczenia
 • usługa oferowania i subemisji akcji oraz obligacji
 • zakres informacji przekazywanych klientom w związku ze świadczeniem usługi
 • zasady dotyczące ochrony informacji i przeciwdziałania praniu pieniędzy

3. Moduł praktyczno – ekonomiczny
W ramach modułu praktyczno – ekonomicznego zostaną omówione:

 • wycena produktów finansowych
 • funkcjonowanie rynku finansowego

Podczas wydarzenie odbędzie się lunch oraz przerwy kawowe w czasie których będzie możliwość networkingu.

Szkolenie oferujemy formie zamkniętej. Program szkolenia może zostać odpowiednio zmodyfikowany do Państwa potrzeb. Na Państwa życzenie jesteśmy gotowi rozszerzyć szkolenie.

Zapytaj o ofertę. Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl