TARCZA ANTYKRYZYSOWA a pobyt cudzoziemców

Rządowy projekt tzw. „tarczy antykryzysowej”, czyli ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, trafił dzisiaj do Sejmu. W ostatnim czasie głośno było m.in. o planowanych przez rząd w ramach tego projektu istotnych zmianach dotyczących przedłużenia prawa pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce. Obecnie projekt zakłada jednak kilka nowości w odniesieniu do spraw cudzoziemców, w tym m.in. zmiany w zakresie wydłużenia ważności zezwoleń na pracę.

Najważniejsze założenia projektu ustawy dotyczące tych kwestii prezentujemy w dokumencie.

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY