Tarcza Antykryzysowa a zamówienia publiczne

Narzędziem legislacyjnym, wdrażającym założenia tzw. Tarczy Antykryzysowej, jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja), która została ogłoszona w dniu 31 marca 2020 r. Poniżej przedstawiamy zmiany w ramach szeroko pojmowanego systemu zamówień publicznych wynikających z tegoż dokumentu wg brzmienia Nowelizacji. Alert przygotował mec. Piotr Źlik z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY