UOKIK ZNOWU KONTROLUJE „JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW POLSKIEJ GOSPODARKI”

19.11.2020 / Aktualności

UOKIK ZNOWU KONTROLUJE „JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW POLSKIEJ GOSPODARKI”

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w listopadzie wszczął kolejne 21 postępowań w sprawie dużych spółek, które mogą nie uiszczać na czas opłat swoim kontrahentom. W sprawach zatorów płatniczych toczą się więc obecnie 72 postępowania.

Przypomnijmy, że Prezes UOKIK może interweniować w wypadku gdy suma zaległych świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy w ciągu kolejnych 3 miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln zł. Planowana jest zmiana od 2022 roku wprowadzająca w miejsce 5 mln zł kwotę 2 mln zł. Zdaniem Prezesa UOKIK zatory płatnicze stanowią jedną z największych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez fakt, iż z łatwością wywołują efekt kuli śnieżnej, który może doprowadzić nawet do upadłości lub likwidacji niektórych przedsiębiorstw.

Sankcja, jaka grozi przedsiębiorcom, jest sumą jednostkowych kar za każdą należność nieuregulowaną lub zapłaconą po terminie. Pod uwagę brana jest suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie z faktur wystawionych po 1 stycznia 2020 roku lub z tych, których termin płatności stał się wymagalny po 1 stycznia 2020 roku. Kara ta jako instrument administracyjny ma pełnić funkcję głównie dyscyplinującą dłużników do terminowego regulowania płatności.

Jednocześnie Prezes UOKIK podkreśla, iż walka z zatorami płatniczymi jest kluczowa w czasie pandemii koronawirusa, gdyż otrzymane na czas płatności stanowią w niektórych przypadkach gwarancję przetrwania na rynku mniejszych przedsiębiorców.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zagadnienia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą Kancelarią, która wykonuje audyty prawno-finansowe umów i rozliczeń z kontrahentami pod kątem ryzyka związanego z zatorami płatniczymi.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.07.2024 / Aktualności

  Ewelina Miłobędzka o dzieleniu urlopu na krótkie okresy dla Prawo.pl

  17.07.2024 / Aktualności

  Mateusz Krawczyński o uldze na ASI dla dziennika Rzeczpospolita

  12.07.2024 / Aktualności

  Komentarz Karoliny Rzepeckiej o środkach ochrony emerytów dla Prawo.pl

  10.07.2024 / Aktualności

  Artykuł Katarzyny Majer-Gębskiej o rekomendacjach inwestycyjnych dla Biuletynu IDM

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  08.07.2024 / Aktualności

  Michał Szczęsny o polisie OC w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  Powrót na górę