Prawnicy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy współautorami pierwszego kompleksowego opracowania ustawy o funduszach inwestycyjnych, które odnosi się bezpośrednio zarówno do przepisów prawa, jak i do praktyki ich stosowania oraz stanowisk organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I [PRZEDSPRZEDAŻ] Art. 1-157

Autorzy:

Andrzej Kidyba (redaktor naukowy), Małgorzata Dumkiewicz, Monika Kapijas, Justyna Kmieć, Konrad Młynkiewicz, Aleksander Nowak, Czesław Sadkowski, Rafał Wojciechowski

Komentarz jest pierwszym kompleksowym opracowaniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, które odnosi się bezpośrednio zarówno do przepisów prawa, jak i do praktyki ich stosowania oraz stanowisk organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ponadto jako jedyny omawia zmiany wprowadzone w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI).

Autorzy poruszają prawne aspekty działania TFI, funduszy, depozytariusza oraz podmiotów wykonujących na ich rzecz czynności określone w przepisach prawa. Wobec rosnącego wpływu zasad funkcjonowania instytucji finansowych na życie codzienne materia publikacji pozwoli na zrozumienie zasad działania rynku kapitałowego, zidentyfikuje zagrożenia związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz wyjaśni sposób prawidłowego wykonywania czynności przez podmioty, na które ustawa nakłada określone obowiązki.

Zapraszamy do lektury.

Książka dostępna w przedsprzedaży tutaj:

https://www.profinfo.pl/sklep/ustawa-o-funduszach-inwestycyjnych-komentarz-tom-i-przedsprzedaz,85249.html