Wejście w życie przepisów CFC coraz bliżej

09.12.2014 / Publikacje / Podatki

Już 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej (controlled foreign company, CFC). Zgodnie z tymi przepisami, w okolicznościach wskazanych w polskich ustawach o CIT i PIT, polski podatnik (osoba fizyczna lub spółka) jest zobowiązany zapłacić 19% podatek od wszystkich dochodów osiągniętych przez taką spółkę (nie ma znaczenia, w jakim kraju zostały uzyskane).

Kluczowym wymogiem dla zaklasyfikowania zagranicznej spółki jako CFC jest posiadanie przez polskiego podatnika udziału w kapitale, prawa głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawa do uczestnictwa w zysku. W każdym przypadku chodzi o co najmniej 25% udział; może on być bezpośredni lub pośredni (np. przez inną spółką albo przez powiernika / agenta), a udziały przysługujące członkom najbliższej rodziny
sumuje się.

Spółka, spełniająca warunek, o którym mowa powyżej, może zostać zaklasyfikowana jako CFC w szczególności, jeżeli uzyskuje tzw. pasywne dochody ze źródeł wskazanych w ustawach o CIT i PIT podlegające zwolnieniu / wyłączenia z opodatkowania w kraju swojej rezydencji podatkowej albo opodatkowaniu według stawki o co najmniej 25% niższej niż stawka podatku w Polsce (w praktyce 14,25%) lub niższej. Oczywiście przy opodatkowaniu w Polsce dochodów spółki zagranicznej powyższe zwolnienia / wyłączenia nie znajdą zastosowania.

Jednakże, w przypadku spółki mającej siedzibę w ‘raju podatkowym’ wystarczy fakt posiadania jakiegokolwiek udziału w kapitale, prawa głosu lub prawa do zysku i nie ma znaczenia, z jakich źródeł pochodzą dochody spółki.

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami o CFC jako spółka zagraniczna może zostać uznana nie tylko spółka kapitałowa
(w tym ‘w organizacji’), ale również inna osoba prawna jak i spółka osobowa.

Polscy podatnicy, którzy mają udział w zagranicznych spółkach / innych podmiotach, powinni podjąć kroki w celu ustalenia, czy przepisy CFC będą miały do zastosowanie, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę