Wierzytelność otrzymana w związku z likwidacją spółki osobowej – nowe zasady

14.08.2014 / Publikacje / Podatki

Zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., doprecyzowały zakres opodatkowania wspólników spółek osobowych otrzymujących wierzytelność w związku z likwidacją takiej spółki.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o PIT wskazują, że do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Z systematyki ustawy o PIT wynika również, że przychodu wspólnika nie stanowi wartość innych niż pieniądze składników majątkowych otrzymanych w związku z likwidacją.

W praktyce wątpliwości budziła m.in. kwestia otrzymania przez wspólnika wierzytelności przysługującej likwidowanej spółce i skutki podatkowe jej późniejszej spłaty przez dłużnika do rąk wspólnika. Organy podatkowe stały bowiem na stanowisku, że taka spłata jest przychodem dla wspólnika. Planowana zmiana przepisów wprowadza zasadę, że przychodem wspólnika nie będzie:

 • wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek VAT,
 • wartość wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę pożyczki, z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki
 • jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Zmiana, o której mowa powyżej, wyjaśnia jedne zagadnienia, ale powoduje nowe wątpliwości. Mianowicie, dotyczą one traktowania wartości podatku VAT związanego z otrzymaną wierzytelnością, oraz sytuacji, kiedy dłużnikiem z otrzymanej wierzytelności jest sam wspólnik, w konsekwencji czego wierzytelność wygasa (tzw. konfuzja) i nigdy nie dochodzi do jej spłaty.

Całościowa interpretacja przepisów dotyczących likwidacji spółki osobowej sugeruje, że także i w tych przypadkach nie powinno występować opodatkowanie, niemniej jednak brzmienie nowych przepisów nie jest jasne.

Podobne zmiany są proponowane także w ustawie o CIT. Jakkolwiek są one nieco odmiennie zredagowane, mogą być źródłem analogicznych wątpliwości jak w przypadku ustawy o PIT.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę