Wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 na udzielanie i realizację zamówień publicznych

Konsekwencje rozprzestrzeniania się wirusa o nazwie koronawirus SARS-Cov-2 (dalej „koronawirus”) będą lub już mają wpływ na przedsięwzięcia realizowane w reżimie prawa zamówień publicznych.

Z jednej bowiem strony wykonawcy, w ramach już realizowanych umów, stają wobec ryzyka braku lub istotnego ograniczenia możliwości terminowego czy też kompleksowego realizowania dostaw, usług bądź też robót budowlanych, chociażby z takich przyczyn jak konieczność ograniczenia aktywności zawodowej własnego personelu, w sytuacji gdy członkowie personelu wykonawcy, z uwagi na specyfikę danej branży, nie mogą świadczyć tzw. „pracy zdalnej” (tj. z domów, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość) bądź też gdy członkowie personelu wykonawcy muszą pozostać w domach w celu opieki na własnym dziećmi, wobec zamknięcia żłobków, przedszkoli czy szkół. Te same czynniki w równej mierze mogą też oddziaływać na sytuację podwykonawców.

Zespół Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy zapewnia natychmiastowe wsparcie w obszarach biznesu dotkniętych skutkami pandemii Covid-19.

Wszystkie pytania i wątpliwości zachęcamy kierować pod adres e-mail: alert@siw.pl

Do Państwa dyspozycji pozostaje 24/7 dedykowany zespół prawników:

Marta Owczarczyk
Radca Prawny

Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych
Kancelaria Sadkowski I Wspólnicy
Tel.: +48 724 890 145
E-mail: m.owczarczyk@siw.pl

Piotr Źlik
Radca Prawny

Dział Prawa Zamówień Publicznych
Kancelaria Sadkowski I Wspólnicy
Tel: +48 606 515 115
E-mail: p.zlik@siw.pl

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY