Wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 na wykonywanie umów oraz odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z uwzględnieniem kontraktów realizowanych w szczególnym reżimie zamówień publicznych

Konsekwencje rozprzestrzeniania się wirusa o nazwie koronawirus SARS-Cov-2 (potocznie „koronawirus”) zaczynają być widoczne na gruncie obrotu gospodarczego. Przedsiębiorcy nie są w stanie realizować zawartych umów, ponieważ nie docierają do nich zamówione towary bądź usługi. Dostawcy odnotowują ponadprzeciętne wzrosty zamówień i to nie tylko w branży medycznej, gdzie można zaobserwować rzeczywisty wzrost zapotrzebowania na niektóre artykuły, ale również w branży spożywczej, w której wzrost spowodowany jest szerzącą się paniką i wykupem podstawowych artykułów, takich jak makaron, mąka czy ryż. Branża transportowa i turystyczna już odnotowuje realne straty. W niedalekiej przyszłości z tych samych powodów problem z realizacją zamówień może dotknąć wszystkich innych dziedzin gospodarczych.

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY