Wspieraliśmy proces uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

23.05.2024 / Sukcesy / Rynki kapitałowe

W dniu 23 maja 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła naszemu Klientowi – Crowd Real Estate SA z siedzibą w Warszawie, zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego w zakresie usługi ułatwiania udzielania pożyczek, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a pkt (i) Rozporządzenia 2020/1503.

Sukces jest tym większy, że Crowd Real Estate SA jest 2. podmiotem w Polsce, który uzyskał taką zgodę!

Istota crowdfundingu
Od 10 listopada 2023 r. prowadzenie działalności crowdfundingu inwestycyjnego lub pożyczkowego na cele gospodarcze możliwe jest jedynie na podstawie zezwolenia KNF.

Usługi finansowania społecznościowego na cele gospodarcze polegają na kojarzeniu inwestorów z właścicielami projektów, przy wykorzystaniu systemu informatycznego (platformy crowdfundingowej).

W przypadku crowdfundingu pożyczkowego, za pośrednictwem platformy crowdfundingowej, inwestorzy udzielają właścicielom projektów pożyczek (w określonej kwocie i na ustalony okres), z obowiązkiem ich spłaty wraz z odsetkami.

Zespół projektowy
W skład zespołu projektowego Działu Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii @Sadkowski i Wspólnicy weszli:

Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy Crowd Real Estate SA tego ważnego kroku w ich rozwoju!

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  03.06.2024 / Sukcesy

  Duży sukces sądowy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w sprawie Domu Maklerskiego

  09.04.2024 / Aktualności

  Katarzyna Majer-Gębska poprowadzi zajęcia na MANS w Warszawie

  03.01.2024 / Aktualności

  Podsumowanie sukcesów w 2023

  02.01.2024 / Aktualności

  Katarzyna Majer-Gębska awansowana na stanowisko Managing Counsel

  30.11.2023 / Sukcesy

  Nasz Klient uzyskał zezwolenie KNF na zarządzenie wierzytelnościami

  17.10.2023 / Aktualności

  Nasi prawnicy zdali egzaminy wstępne na aplikacje!

  Powrót na górę