Wykorzystanie technologii blockchain w obrocie akcjami

Obserwacja funkcjonowania papierów wartościowych w obecnych realiach gospodarczych prowadzi do wniosku, że potrzeba usprawnienia i zabezpieczenia ich obrotu staje się coraz bardziej doniosła. Akcje spółek niepublicznych występujące wyłącznie w formie dokumentowej zdają się być pewnym anachronizmem w dobie dokonującej się rewolucji cyfrowej. Dynamiczny rozwój nowych technologii doprowadził do powstania rozwiązań, które dezaktualizują tradycyjne formy występowania papierów wartościowych.

 

Czytaj więcej