Wynagrodzenie członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem społecznym od 2015 roku

07.11.2014 / Publikacje / Spółki i obsługa korporacyjna / Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Trwają prace parlamentarne nad objęciem wynagrodzenia członków rad nadzorczych z tytułu pełnionej przez nich funkcji składkami na ubezpieczenie społeczne. Stosowna ustawa została uchwalona przez Sejm
w dniu 23 października obecnego roku.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu (jeżeli posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), ale nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w szczególności ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, członkowie rad nadzorczych zostaną objęci obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Obowiązek ten powstanie niezależnie od posiadania przez członków rad nadzorczych innego tytułu do ubezpieczenia oraz bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty. Przyjęto, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne członków rad nadzorczych stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu pełnionej przez nich funkcji, a płatnikiem składek byłby podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Członkowie rad nadzorczych nie będą natomiast podlegali z tego tytułu ubezpieczeniu wypadkowemu ani chorobowemu.

Planowany termin wejścia w życie przepisów dotyczących objęcia wynagrodzenia członków rad nadzorczych składkami na ZUS to 1 stycznia 2015 roku.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o ochronie wierzycieli w reorganizacji transgranicznych dla Legalis

  11.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o fundacji rodzinnej dla Legalis

  25.01.2024 / Aktualności

  Patrycja Wieczorek o likwidacji publicznych spółek medialnych dla Prawo.pl

  17.08.2023 / Publikacje

  Rewolucja w reorganizacjach przedsiębiorstw, czyli o zbliżających się zmianach w KSH

  04.07.2023 / Publikacje

  Odpowiedzialność za długi fundatora w fundacji rodzinnej

  30.05.2023 / Publikacje

  Spółki zagraniczne: Spółka w USA

  Powrót na górę