Wyrok TK korzystny dla podatnika

06.05.2021 / Publikacje / Podatki

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął na korzyść podatnika sprawę dotyczącą podatku od nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej. Sprawa dotyczyła osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej właścicielem nieruchomości niewykorzystywanej faktycznie w działalności gospodarczej.

Trybunał orzekł, iż art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazany wyrok wszedł w życie 3 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 401) i ma niebagatelny wpływ na sytuację podatkową wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą.

W praktyce dla podatników wyrok ten oznacza możliwość:

 1. skorygowania swych rozliczeń publicznoprawnych w tym zakresie za wszystkie nieprzedawnione okresy rozliczeniowe, tj. od początku 2016 r.
 2. w przyszłości zmniejszenia obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości;

Wskazać należy, iż konsekwencje omawianego wyroku są szczególnie istotne z perspektywy branż: górniczej, energetycznej czy też przemysłowej (ze względu na rodzaj posiadanego majątku i jego wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) oraz dotkniętych zakazami, bądź ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej (ze względu na wprowadzane regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania COViD-19).

Z kolei w wymiarze praktyki prawa podatkowego konsekwencje wydanego wyroku są jeszcze dalej idące:

 1. na dzień dzisiejszy już się ukształtowała nowa linia orzecznicza prezentowana przez Naczelny Sąd Administracyjny w marcowych orzeczeniach, zgodnie z którą sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę (niezależnie od formy prawnej) nie pozwala na zastosowanie podwyższonej stawki podatku (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach o sygn. akt: III FSK 895-899/21);
 2. w przyszłości może wpłynąć także na stanowisko organów podatkowych, wobec (nowo) ukształtowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

W celu weryfikacji stanu faktycznego oraz możliwości podjęcia działań prawno-podatkowych, zapraszamy do kontaktu.

Treść wyroku:
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2039/19

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Łukasz Koc, Radca Prawny Dział Prawa Podatkowego e-mail: l.koc@siw.pl tel.: 500 665 483

Anna Kuleszyńska, Radca prawny, Doktor nauk prawnych, e-mail: a.kuleszynska@siw.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę