Szkolenia zamknięte

Zarządzanie funduszami w praktyce – interes uczestników funduszu

Do kogo:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 • Firmy inwestycyjne zarządzające aktywami
 • Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
 • Depozytariusze
 • Prawnicy obsługujący transakcje
 • Inspektorzy Nadzoru

Patron merytoryczny:

Zakres szkolenia

 • Interes uczestników funduszu jako podstawowa wytyczna działalności TFI.
 • Interes uczestników funduszu jako niesamoistna podstawa odpowiedzialności TFI.
 • Działania w zgodzie z interesem uczestników funduszu – wytyczne praktyczne i rekomendacje.
 • Dokumentacja uwiarygadniająca działanie w interesie uczestników funduszu.
 • Fundusze z jednym uczestnikiem lub nabywające aktywa choćby pośrednio związane z zarządzającym – odmienności w działalności TFI.
 • Zidentyfikowane naruszenia interesów uczestników w działalności TFI.
 • Konflikt interesów, a działanie w interesie uczestników funduszu.
 • Nadzór depozytariusza nad działalnością TFI w zakresie działania zgodnie z interesem funduszu oraz zarządzaniem konfliktami interesów.

Zapytaj o ofertę. Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl