Szkolenia zamknięte

Zarządzanie funduszami w praktyce – konflikty interesów

Do kogo:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 • Firmy inwestycyjne zarządzające aktywami lub oferujące certyfikaty inwestycyjnych albo ich agenci
 • Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
 • Depozytariusze
 • Prawnicy obsługujący transakcje
 • Inspektorzy Nadzoru

Patron merytoryczny:

Zakres szkolenia

 • Konflikt interesów – podstawy prawne.
 • Identyfikowanie, a zarządzanie konfliktami interesów.
 • Najczęściej identyfikowane konflikty interesów – case study.
 • Niezarządzalne konflikty interesów – dobre praktyki.
 • Rola depozytariusza w zarządzaniu konfliktami interesów.
 • Fundusz z jednym uczestnikiem – praktyczne róznice z tradycyjnymi funduszami.
 • Konflikty interesów między funkcją zarządzania, a dystrybucji.
 • Konflikty interesów przy oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych.

Zapytaj o ofertę. Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl