Szkolenia zamknięte

Zarządzanie ryzykiem w TFI

Termin

  • 19 listopada, godzina 10:30 – 16:00

Patron merytoryczny:

PRELEGENCI

Rafał Wojciechowski,
Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.

Czytaj więcej

Piotr Żelek,
Radca Prawny

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z wdrażaniem i stosowaniem regulacji unijnych w działalności podmiotów rynku kapitałowego (m. in. AML IV, CRD IV/CRR, Dyrektywa Prospektowa, MAR, MiFID II/MIFIR, PRIIP, UCITS V, ZAFI), a także w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

  1. Zasady zarządzania ryzykiem.
  2. Typologia i charakterystyka poszczególnych typów ryzyk.
  3. Podział obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem w Towarzystwie.
  4. Szacowanie, pomiar i zarządzanie ryzykiem, w tym ograniczanie ryzyka oraz obliczanie całkowitej ekspozycji;
  5. Testy warunków skrajnych – zasady przygotowania i przeprowadzania testów.
  6. Sprawozdawczość w zakresie systemu zarządzania ryzykiem i możliwości eskalacji działań oraz reakcji na sprawozdawczość;
  7. System limitów ryzyka.
  8. Zarządzenie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
  9. Oczekiwania nadzorcze KNF w zakresie zarządzania ryzykiem w TFI.

Zapytaj o ofertę. Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl