Szkolenia zamknięte

Zarządzanie ryzykiem w TFI

Patron merytoryczny:

Główne zagadnienia

 • Zasady zarządzania ryzykiem;
 • Typologia i charakterystyka poszczególnych typów ryzyk;
 • Ryzyko ESG jako nowy rodzaj ryzyka – konieczność aktualizacji dokumentacji wewnętrznej przyjętej w Towarzystwie;
 • Podział obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem w Towarzystwie – rola Członka Zarządu ds. Ryzyka i Zarządzającego Ryzykiem;
 • Członek Zarządu ds. Ryzyka – prawidłowe umiejscowienie w strukturze organizacyjnej TFI, wymogi dla kandydatów oraz zasady przeprowadzania weryfikacji kompetencji;
 • Szacowanie, pomiar i zarządzanie ryzykiem, w tym ograniczanie ryzyka oraz obliczanie całkowitej ekspozycji;
 • Testy warunków skrajnych – zasady przygotowywania i przeprowadzania testów w kontekście wytycznych ESMA;
 • Raportowanie w zakresie systemu zarządzania ryzykiem oraz możliwości eskalacji działań;
 • System limitów ryzyka;
 • Zarządzenie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych – rola Zarządzającego Ryzykiem;
 • Komitet Ryzyka – rola i zadania w systemie zarządzania ryzykiem przyjętym w Towarzystwie;
 • Zabezpieczenia przed konfliktami interesów w funkcji zarządzania ryzykiem;
 • Outsourcing zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego;
 • Oczekiwania nadzorcze KNF w zakresie zarządzania ryzykiem w TFI.

Szkolenie adresowane jest m. in. do

 • Członków Zarządu odpowiedzialnych za system zarządzania ryzykiem w TFI,
 • Zarządzających Ryzykiem,
 • Inspektorów Nadzoru,
 • pracowników komórek zarządzania ryzykiem i compliance.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie