Joanna Pietras

Joanna Pietras

Dyrektor Działu Administracji, MBA

j.pietras@siw.pl
tel.: +48 603 597 520
LinkedIn